Cách chuyển danh từ số ít sang số nhiều

     

Cách chuyển danh từ số ít sang trọng nhiều của ngôi trường đúng theo quan trọng.

Bạn đang xem: Cách chuyển danh từ số ít sang số nhiều

- Thống kê: Những danh trường đoản cú không phân tách số nhiều

*

1. Những danh tự số những quánh biệt

Những danh từ bỏ số những đặc biệt quan trọng nguồn gốc xuất xứ trường đoản cú giờ đồng hồ Anh cổ. Quý Khách hãy học tập nằm trong hầu như từ này bởi bọn chúng được sử dụng hết sức thịnh hành.

Ex:

a man – mena woman – womena person -- peoplea foot – feeta goose – geesea tooth – teetha child – childrenan ox – oxen (castrated bulls)a brother – brethren (in church orders), brothers (in a family)a mouse – micea louse – licea die – dice (for playing games)

2.Danh từ số không nhiều xong bằng “f” hoặc “fe”

Với đều danh từ xong bởi “f/ fe”, Lúc đưa sang trọng danh trường đoản cú số các, ta quăng quật "f/fe" cùng thêm "ves". Tuy nhiên tất cả một số trong những ngôi trường phù hợp vẫn giữ nguyên "f/fe" sau đó thêm "s", một số trong những trường phù hợp thì đồng ý cả hai giải pháp.

Ex:

- Bỏ "f/fe", thêm "ves": a knife – knives, one half – two halves, my life – their lives, a wolf – wolves.

- cũng có thể giữ nguyên, cũng có thể vứt "f/fe" thêm "s": a dwarf – the seven dwarfs/ dwarves, one wharf – a few wharfs/ wharves

- Giữ ngulặng, thêm "s": one roof – roofs, a cliff – many cliffs, a safe – safes

3. Danh tự hoàn thành bằng “o”

- Với hầu như tự ngừng bằng “o”, khi gửi thanh lịch danh trường đoản cú số những ta thêm "s" hoặc "es." Nếu là 1 trong nguan tâm đứng trước “o” thì chỉ việc thêm “s”.

Ex: Radio-radios, video-videos

 Nếu trước “o” là 1 trong prúc âm thì không có phép tắc tuyệt nhất quán:

Ex:

+ Potato-potatoes, hero-heroes

+ Photo-photos, memo-memos

Những từ hoàn thành bởi “y” thường gửi “y” thành “i” rồi new thêm “es”

Ex: Cry-cries, fly-flies, party-parties

 

4. Danh trường đoản cú số ít chấm dứt bởi “s”

- Một số danh tự xong bằng “s” nhưng mà lại thường xuyên là dạng số ít.

Xem thêm:

+ Các các loại căn bệnh tật: measles, rabies.

+ Các nghành nghiên cứu: economics, ethics, linguistics, politics, physics, gymnastics.

+ Các trò chơi: dominoes, darts, cards

Ex: I study mathematics, which is very difficult. Dominoes is my favorite pastime.

- Một số danh từ bỏ gồm dạng số ít và số những như là nhau, đa số xong xuôi bằng chữ s: Barracks, means, headquarters, crossroads

Ex:

+ a TV series – many TV series,

+ Money is a means to an over.

+ Newspapers and TV are means of mass-communication.

+ There is one species of humans but many species of cats.

 

5. Một cách viết cho danh trường đoản cú số nhiều với số ít

Có không hề ít danh từ có dạng số nhiều với số ít giống nhau.

Ex:

+ a sheep – sheep, a deer – deer, a moose – moose

+ a fish – fish (fishes: sử dụng Khi chỉ những loại cá khác biệt )

+ a dozen – two dozen roses, a hundred – several hundred men (tuy thế hoàn toàn có thể nói: dozens of roses, hundreds of people)


Chuyên mục: Tổng hợp