Cách đây 3 năm tuổi cháu bằng 1/6 tuổi ông

     

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. CHO BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

lấy một ví dụ 1.

Bạn đang xem: Cách đây 3 năm tuổi cháu bằng 1/6 tuổi ông

Cách phía trên 8 năm tổng tuổi của tổng của nhị chị em là 24 tuổi. Hiện nay tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi của mỗi người bây giờ.

Hướng dẫn giải:

Sau tưng năm, mọi người tạo thêm 1 tuổi cần tổng cộng tuổi của nhị chị em bây giờ là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tuổi em hiện nay là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện thời là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi cùng em 15 tuổi.

ví dụ như 2.Hai năm ngoái tổng thể tuổi của nhị cô con cháu bởi 50 tuổi. Lúc bấy giờ gấp đôi tuổi cô bởi 7 lần tuổi cháu. Tìm tuổi của mỗi người hiện thời.

Hướng dẫn gỉai.Sau tưng năm, mọi cá nhân tăng thêm 1 tuổi đề xuất tổng cộng tuổi của nhì cô cháu hiện thời là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta tất cả sơ đồ gia dụng biểu hiện tuổi cô với con cháu hiện nay nay:

*

Tuổi cháu bây chừ là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện thời là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và con cháu 12 tuổi

lấy ví dụ 3.Lúc này tổng số tuổi của nhị bà mẹ bằng 12 tuổi. Đến Khi tuổi em bởi tuổi chị bây giờ thì tuổi chị bởi 5/3 tuổi em. Tìm tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai fan ko chuyển đổi theo thời hạn đề nghị ta gồm sơ đồ sau:

*

Tuổi em hiện nay nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi với em 3 tuổi.

DẠNG 2. CHO BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của nhì fan.

lấy ví dụ như 4.Năm ni anh 17 tuổi với em 8 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh cấp 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh ý cùng em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của nhị bằng hữu không đổi theo thời gian nên theo đề bài ta gồm sơ trang bị biểu hiện tuổi anh cùng em Khi tuổi anh cấp 4 lần tuổi em:

*

Tuổi em Lúc tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ bỏ khi tuổi anh vội 4 lần tuổi em cho đến bây giờ là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

Ví dụ 5:Cách đây 5 năm em 5 tuổi với kém nhẹm chị 6 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em bây chừ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của nhị người mẹ không biến đổi theo thời hạn yêu cầu theo đề bài bác ta bao gồm sơ đồ gia dụng bộc lộ tuổi của hai bà mẹ Khi. 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em :

*

Tuổi em khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ bỏ nay cho tới lúc 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. Phải gỉai một bài tân oán phú để kiếm tìm hiệu số tuổi của nhị fan.

Cách giải:

Trước hết, ta đề xuất giải bài bác toán prúc để tra cứu hiệu số tuổi hai tín đồ.

Sau đó giải nlỗi một số loại 1.

ví dụ như 6.Cách phía trên 8 năm tuổi bà bầu vội 7 lần tuổi bé cùng tổng thể tuổi của hai người mẹ con thời gian kia bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà bầu gấp 2 lần tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ dùng tuổi của nhị chị em con từ thời điểm cách đó 8 năm:

*

Tuổi bà mẹ cách đó 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ rộng số lượng tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi nhỏ hiện nay là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của nhì mẹ nhỏ không biến hóa theo thời hạn đề nghị theo đề bài xích ta có sơ vật dụng biểu thị tuổi chị em cùng tuổi nhỏ lúc mẹ vội vàng gấp đôi tuổi con:

*

Tuổi bé Khi tuổi chị em vội vàng gấp đôi tuổi nhỏ là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian từ bỏ ni cho tới Lúc tuổi người mẹ vội vàng gấp đôi tuổi con là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 1hai năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của nhị người sinh sống nhị thời gian khác biệt.

ví dụ như 7.Anh hơn em 8 tuổi. lúc tuổi anh bởi tuổi em bây giờ thì tuổi anh vội 3 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của nhì bạn ko biến hóa theo thời gian phải ta bao gồm sơ trang bị sau:

*

Tuổi em hiện giờ là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh bây chừ là: 12 + 8 = trăng tròn (tuổi)

Đáp số:Anh 20 tuổi, em 12 tuổi

ví dụ như 8.Năm ni tuổi phụ thân vội 4 lần tuổi nhỏ. Sau hai mươi năm nữa tuổi phụ thân gấp rất nhiều lần tuổi bé. Tính tuổi của mọi người hiện giờ.

Hướng dẫn giải:Ta bao gồm sơ thứ sau:

*

Theo sơ vật dụng, ta tất cả 20 năm vội 2 lần tuổi con hiện giờ.

Xem thêm: Váy Màu Xanh Cô Ban - Váy Xanh Cô Ban : Mix Đồ Với Cá Tính

Tuổi con bây giờ là: trăng tròn : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi thân phụ hiện nay là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: Con 10 tuổi, phụ vương 40 tuổi.

DẠNG 3. CHO BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

lấy một ví dụ 9.Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng gấp đôi tuổi cô rộng tổng cộng tuổi của hai cô con cháu là 18 tuổi cùng hiệu số tuổi của hau cô con cháu hơn tuổi con cháu tà tà 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta tất cả sơ vật sau:

*

Nhìn vào sơ đồ gia dụng ta thấy cô rộng cháu 18 tuổi.

Ta gồm sơ vật dụng sau:

*

Tuổi con cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP. PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để mang bài xích toán thù về tính chất tuổi với các số tự nhiên và thoải mái, tiếp đến ta áp dụng những phương thức vẫn trình bày ngơi nghỉ bên trên để giải.

ví dụ như 10.Tuổi ông trong năm này vội 4,gấp đôi tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông vội 10,6 lần tuổi con cháu. Tính tuổi ông, tuổi con cháu hiện nay.

Gỉai:Coi tuổi con cháu bây giờ là 1 phần thì tuổi ông hiện giờ là 4,2 phần.

Năm nay ông rộng con cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện tại nay)

Hotline tuổi cháu 10 năm kia là một phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 thời gian trước ông hơn cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi con cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của nhì ông cháu ko đổi khác theo thời hạn phải 3,gấp đôi tuổi con cháu bây chừ bởi 9,6 lần tuổi cháu từ thời điểm cách đó 10 năm.

Vậy tuổi con cháu bây giờ gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi con cháu 10 năm trước)

Ta bao gồm sơ thứ sau:

*

Tuổi cháu bây chừ là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông hiện nay là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP.. TỰ LUYỆN.

Bài 1.Hiện nay tổng số tuổi của nhị bạn bè bởi 22 tuổi. khi tuổi anh bằng tuổi em hiện giờ thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay

Bài 2.Tuổi con cháu hiện giờ vội 3 lần tuổi cháu lúc tuổi cô bằng tuổi cháu hiện thời. Đến Lúc tuổi cháu bởi tuổi cô bây giờ thì tổng số tuổi của hai cô con cháu bởi 96 tuổi. Tìm tuổi của mọi người hiện giờ.

Bài 3.Lúc bấy giờ tuổi người mẹ hơn 5 lần tuổi bé là 3 tuổi. Đến khi tuổi nhỏ bằng tuổi mẹ bây giờ thì tổng cộng tuổi của nhì chị em con bởi 79 tuổi. Tìm tuổi của mọi người hiện nay.

Bài 4.Cách trên đây 2 năm con 5 tuổi và kém thân phụ 30 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi cha cấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinch con năm 28 tuổi. Tổng số tuổi của nhị bà bầu nhỏ trong năm này bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi bé bởi 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị trong năm này 27 tuổi. Trước phía trên, khi tuổi chị bởi tuổi em bây chừ thì tuổi chị cấp 2 lần tuổi em. Tìm tuổi em bây giờ.

Bài 7.Trước trên đây 5 năm tuổi cha người mẹ bé cộng lại bằng 58 tuổi. Sau trên đây 5 năm bà bầu hơn chị 25 tuổi với hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện giờ.

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, trong năm này bà từng nào tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà gấp 4,2 lần tuổi con cháu. 10 thời gian trước tuổi bà vội 10,6 lần tuổi bà.Bà ước gì sinh sống mang đến 100 tuổi giúp xem cháu bà thành đạt !”. Bạn hãy tính tuổi con cháu hiện nay (biết rằng tuổi của bà và cháu số đông là số tự nhiên)


Chuyên mục: Tổng hợp