Cách đọc tên ancol

     

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần CÁCH GỌI TÊN THÔNG THƯỜNG, TÊN GỐC CHỨC VÀ TÊN THAY THẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Bạn đang xem: Cách đọc tên ancol


*

I. Tên gọi thông thường

- Không tuân theo quy tắc khoa học nào, thường xuất hiện từ xưa và bắt nguồn từ nguyên liệu hoặc tên nhà bác học tìm ra, hoặc một địa điểm nào đó trong tính chất của hợp chất đó.

Xem thêm:

Ví dụ:Axit fomic (axit kiến); olefin (khí dầu); axit axetic (axit giấm),…

II. Tên gọi theotheo hệ thống

* Cách nhớ tên của cacbon mạch chính

met / et / prop / but / pen / hex / hep / oct / non / dec

1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C

mẹ em phải bón phân hóa học ở ngoài đồng

1. Tên gốc chức

Tên gốc hidrocacbon + tên nhóm chức

a. Tên gọi của một số nhóm chức

-OH/ -CHO/ -CO-/ -COOH/ -COO-/ -NH2...

ancol andehit xeton axit cacboxylic este amin

Ví dụ:

CH3- OH : ancol metylic

CH3- CHO : Andehit axetic

b. Tên một số gốc điển hình

CH3– : metyl

C2H5– : etyl

CH3-CH2-CH2– : propyl

(CH3)2CH- : isopropyl

C6H5– : phenyl

C6H5CH2– : benzyl

CH2=CH- : vinyl

CH2=CH-CH2– : anlyl


2. Tên thay thế

a. Cấu tạo phân tử hchc:có3 phần: đầu, thân và đuôi:

- Các nhánh, nhóm thế và nhóm chức phụ tạo nên phần đầu

- Mạch chính hay vòng chính tạo nên phần thân

- Tên nhóm chức chính tạo nên phần đuôi

Ví dụ: CH3-CH2-CH(CH3)- CH2-OH

2– metyl butan1 – ol

Đầu Thân Đuôi

- Đầu: mạch nhánh metyl ở C số 2, đọc là 2 – metyl

- Thân: mạch chính có 4C (đánh số từ 1 đến 4) không có liên kết bội, đọc là butan

- Đuôi: nhóm chức ancol ở C số 1, đọc là 1 – ol

b. Cách chọn mạch chính và đánh số:

– Có nhóm chức – dài nhất – chứa nhiều nhánh.

– Đánh số ­ưu tiên: chức – nhánh sao cho tổng số chỉ mạch nhánh là nhỏ nhất

c. Cách xác định nhánh tên gốc – chức hay tên thay thế đúng:

– Nhóm chức :

Tên gọi của một số nhóm chức như sau:

-OH/ -CHO/ -CO-/ -COOH/ -NH2...

ol al on axit ...oic amin

d. Cách gọi tên thay thế

Tên phần thế

(kèm số chỉ vị trí)

Tên mạch chính

Tên phần chức

(kèm số chỉ vị trí)

Ví dụ:

Tên gốc – chức Tên thay thế

CH3Cl : metyl clorua clometan

CH2=CH-CH2-Cl anlyl clorua 2-clopropen

CH3CHClCH3 isopropyl clorua 2-clopropan

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC


Chuyên mục: Tổng hợp