Cách dùng các từ nối trong tiếng anh

     

Các tự nối trong tiếng Anh được dùng trong văn nói và văn viết nhằm mục đích mục đích dẫn dắt bạn đọc, chuyển ý, gửi câu cùng thể hiện một số mối quan hệ nam nữ giữa một số mệnh đề một cách rõ ràng, dễ hiểu hơn.

Bạn đang xem: Cách dùng các từ nối trong tiếng anh

Vậy, để hoàn toàn có thể viết và nói tiếng Anh một cách súc tích hơn, hãy trang bị cho mình các từ nối trong tiếng Anh cơ bản nhất nhưng mà bất luôn người học nào thì cũng cần biết trong đây nhé.

I. Phân Loại các Từ Nối Trong giờ Anh


*
*
Tổng Hợp các Từ Nối Trong giờ đồng hồ Anh

​Trước hết, họ cần biết rằng, tất cả 3mẫutừ nối khác nhau:

​1. Tương Liên từ (Coordinators – C)

​Từ, nhiều từ nốinhữngmệnh đề độc lập, tương tự nhau về khía cạnh chức năng.

Vị trí:


Đăng ký kết thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ tương tác với chúng ta trong thời gian sớm nhất!

Để gặp mặt tư vấn viên vui mừng click TẠI ĐÂY.


​Đứng giữa 2 mệnh đề với sau vết phẩy.

​VD: I researched the topic,andI created the presentation.

2. Liên Từ phụ thuộc vào (Subordinators – S)

​Nối giữanhữngmệnh đề không giống nhau về chức năng: 1 mệnh đề bao gồm và 1 mệnh đề phụ.


​Vị trí:

​Khi mệnh đề phụ đứng trên đầu câu, sau mệnh đề thiết yếu phải có một dấu phẩy.

​VD:After I researched the topic, I created the presentation.

​Khi mệnh đề phụ đứng cuối câu, không dùng dấu phẩy.

​VD: I created the presentationafter I researched the topic.

3. Từ chuyển Ý (Transitions – T)

​Nối một số trong những mệnh đề chủ quyền dưới thuộc 1 câu, nối một trong những câu dưới và một đoạn văn.

Vị trí:

​Khi từ đưa ý nối 2 mệnh đề hòa bình dưới 1 câu, hoặc 2 câu với nhau, nó yêu cầu đứng thân 1 bên dưới 3 cặp lốt sau: chấm – phẩy, phẩy – phẩy, chấm phẩy- phẩy.

​VD: I researched the topic; afterwards, I created the presentation.

​First, I researched the topic. Then, I created the presentation.

II. Danh sách Và giải pháp Dùng các Từ Nối Trong tiếng Anh

​1. Hầu hết Từ, nhiều Từ cần sử dụng Để Thêm Thông Tin

​LINKING WORDS​CÁCH DÙNG VÀ VÍ DỤ
​And​Dùng để liệt kê: nếu tất cả 2 người, đồ dùng được kê khai thì trước and không có dấu phẩy, trường đoản cú 3 người/ đồ vật trở lên: và gắn cùng với người/vật được kê khai sau cùng, rất có thể có hoặc không có dấu phẩyVD: We discussed training, education and the budget.
​In addition/ In addition to/Additionally​Thường đầu bảng câu, sử dụng để ra mắt thêm một điểm gì ở kề bên cái đã nói tại trướcVD: Our new director can speak three languages.In addition , he has six years of experience.In addition to + N/Ving,….
​As well as​Đứng đầu hoặc giữa câu, thường đứng trước N; sử dụng để đề cập tới cái gì đó tương đươngVD: As well as the costs, we are concerned by the competition.​We are interested in costs as well as the competition.
​Also​Đứng sau tobe/ trước V/ giữa trợ hễ từ cùng V chínhÍt khi đầu bảng câu (informal)VD: We also spoke about marketing.

Xem thêm: Bật Mí Cách Làm Bánh Bò Từ Bột Gạo Tự Xay Siêu Đơn Giản, Cách Làm Bánh Bò Bằng Bột Gạo Siêu Đơn Giản

​Not only….but also/but…as well​VD: We are concerned not only by the costs but also by the competitionChú ý kết cấu đảo: Not only + trợ đụng từ + S+V+ but + S+ also + V VD: Not only did she forget my birthday but she also didn’t even apologise for forgetting it.
​Too​Đứng cuối câu hoặc sau công ty ngữVD: They were concerned too . I, too , was concerned.
​Furthermore​Đứng đầu, giữa hoặc cuối câu; cứ tọa lạc giữa 3 cặp dấuVD: Community colleges offer preparation for many occupations; furthermore , they prepare students lớn transfer to a four-year college or university.
​Moreover​Đứng đầu câu, thân hoặc cuối câu, tọa lạc giữa 3 cặp dấuVD: sale plans give us an idea of the potential market.Moreover , they tell us about the competition.”
​Apart from​Đứng đầu câu, giữa câu, theo sau là N​Apart from + NVD: Apart from Rover, we are the largest sports car manufacturer.
​Besides​Thường đầu bảng câu, thân câu, theo sau là N Besides + N VD: Besides Rover, we are the largest sports car manufacturer.I didn’t eat anything at the restaurant because I wasn’t hungry – and besides , I don’t like Italian food.

2. Phần đa Từ, nhiều Từ cần sử dụng Để Đưa Ví Dụ

​LINKING WORDS​CÁCH DÙNG VÀ VÍ DỤ
​For example/ For instance​Đứng đầu câu, giữa câu, theo sau là vết phẩyVD: There are many interesting places lớn visit in the city.​ For example , the botanical garden has numerous displays of plants from all over the world.
​Namely​Đứng giữa câu, sử dụng để kê khai toàn bộ các ví dụ/ trường hợp hoàn toàn có thể có, thường là tên người, vật VD: A few of the students – namely Brian, Thomas, và Jack – failed the course.
​Such as​Đứng thân câu, sử dụng để kê khai 1 hoặc 1 vài ví như chứ chẳng hề tất cảVD: A few of the students, such as Brian, failed the course.
​In this case​Đứng đầu câu, giữa hoặc cuối câuVD: You don’t lượt thích your job. In this case why don’t you leave?The various facts in this case just don’t add up.We cannot assume anything in this case .
​Like​Đứng thân câu, sử dụng khi bắt đầu kê khaiVD: He loves racket sports – you know, like tennis, badminton, squash, that kind of thing.

​3. đầy đủ Từ, các Từ cần sử dụng Để Chỉ Sự Tương phản nghịch Đối Lập

​LINKING WORDS​CÁCH DÙNG VÀ VÍ DỤ
​But​Đứng thân câu, nhỏ khi đầu bảng câu (informal); ví như muốn đầu bảng câu, ta cần phải sử dụng However VD: He works hard but he doesn’t earn much.
​However​Đứng đầu, giữa, cuối câuVD: He works hard. However , he doesn’t earn much.He works hard. He doesn’t earn much, however .He works hard; however , he doesn’t earn much.
​Although / Even though/ Though​Đứng đầu, giữa câuVD: Although it was cold, she went out in shorts.​She went out in shorts although it was cold.
​Despite / despite the fact thatIn spite of / in spite of the fact that​Đứng đầu, thân câuDespite / In spite of + N/Ving,….Despite the fact that/ in spite of the fact that + clause,… VD: The company took on extra employees despite its doing badly.Despite the fact that the company was doing badly, they took on extra employees
​NeverthelessNonetheless​Đứng đầu, cuối, thân câu, trọng thể hơn HoweverVD: The company is doing well. Nonetheless , they aren’t going to expand this year.
​While/ Whereas​Đứng thân hoặc đầu câuVD: While my sister has xanh eyes, mine are brown.I have brown eyes while my sister has xanh ones.
​Unlike​Đứng đầu hoặc giữa câu, trước N hoặc giới từ; 2 người/ đồ được đối chiếu phải mang tính chất tương đồngVD: Unlike in the UK, the USA has cheap petrol.Unlike me, she has brown eyes.

​4. đa số Từ, cụm Từ dùng Để nói tới Kết QuảChuyên mục: Tổng hợp