Cách dùng reported speech

     

Câu trần thuật (Reported speech) là một trong trong những kết cấu ngữ pháp thịnh hành và hữu ích trong cả văn viết và văn nói. Cấu trúc câu tường thuật hay được thực hiện khi tín đồ nói, tín đồ viết ước ao kể lại hoặc thuật lại tiếng nói của một ai đó. Thường thì có 3 loại câu trần thuật chính: câu tường thuật nghỉ ngơi dạng câu kể, câu tường thuật nghỉ ngơi dạng thắc mắc và câu tường thuật sống dạng câu mệnh lệnh. Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp bạn làm rõ hơn về cấu trúc và cách áp dụng của từng loại câu trần thuật trên. 

*
*
1. Câu tường thuật sinh hoạt dạng câu kể

Đây là các loại câu được dùng thịnh hành nhất, dùng làm thuật lại đa số lời nói, mẩu truyện của một fan khác sẽ nói. 

Cấu trúc:

S + say(s)/said hoặc tell/told + (that) + S + V

VD: She said, “I lượt thích my house very much”.

Bạn đang xem: Cách dùng reported speech

⇒ She said that she liked her house very much.

said khổng lồ + O -> told+O

VD: He said to lớn me, “I lượt thích this song.” => He told me he liked that song 

says/say to + O -> tells/tell + O

VD: She says to me ‘’ The sky is blue’’ => She tells me the sky is blue

2. Câu tường thuật sống dạng câu hỏi

Yes/No questions

Câu hỏi Yes/No question là dạng thắc mắc đơn giản trong giờ anh, thường ban đầu bắt rượu cồn từ TOBE hoặc trợ hễ từ 

Cấu trúc: 

S+asked/wanted lớn know/wondered+if/whether+S+V

VD: ”Are you angry?” he asked -> He asked if/whether I was angry.

Lưu ý: lúc tường thuật thắc mắc Yes – No questions, ta cần chuyển thắc mắc trực tiếp sang trọng dạng khẳng định, rồi thực hiện đổi khác thì, trạng từ bỏ chỉ thời gian, trạng tự chỉ nơi chốn, đại từ bỏ chỉ định, và công ty ngữ, tân ngữ, đại từ cài cho phù hợp.

Wh-questions:

Câu trần thuật dạng thắc mắc Wh- là loại câu bước đầu bắt các từ nghi vấn như Who, When, What,…

Cấu trúc: 

S + asked(+O)/wanted lớn know/wondered + Wh-words + S + V.

VD: We asked them: “Where are you going on holiday?”

=> We asked them where they were going on holiday.

says/say to lớn + O -> asks/ask + O

said khổng lồ + O -> asked + O.

3. Câu tường thuật nghỉ ngơi dạng câu mệnh lệnh

Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.

VD: ”Please wait for me here, Mary.

”Tom said -> Tom told Mary lớn wait for him there.

Xem thêm: Cách Bỏ Chữ Vàng Trong Proshow

VD: “ Please cook a meal for me, Mary.” Mary’s boyfriend said

=> Mary’s boyfriend told her to cook a meal for him.

Phủ định: S + told + O + not to-infinitive.

VD: ”Don’t talk in class”, the teacher said lớn us. 

=> The teacher told us not to talk in class.

Một số động từ thường được sử dụng khi tường thuật câu mệnh lệnh: tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remind, instruct, ….

4. Một số câu tường thuật sinh sống dạng sệt biệt

SHALL/ WOULD dùng để diễn đạt đề nghị, lời mời:

VD: Tom asked: ‘Shall I bring you some tea?’

 -> Tom offered to bring me some tea.

VD: Tom asked: ‘Shall we meet at the theatre?’

 => Tom suggested meeting at the theatre. 

WILL/ WOULD/ CAN/ COULD dùng để miêu tả sự yêu thương cầu:

VD: Tom asked: ‘Will you help me, please?’

 => Tom asked me khổng lồ help him.

VD: Jane asked Tom: ‘Can you open the door for me, Tom?’

 => Jane asked Tom to open the door for her.

Cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu tường thuật

Bước 1: Xác định rượu cồn từ trần thuật say/said hoặc tell/told

VD: He told me (that) he didn’t love me anymore.

Bước 2: Lùi thì của rượu cồn từ 

Câu trực tiếpCâu tường thuật 
Simple present tense – Thì bây giờ đơnSimple past tense – Thì quá khứ đơn
Present continuous tense – Thì bây giờ tiếp diễnPast continuous tense -Thì quá khứ tiếp diễn
Simple past tense – Thì vượt khứ đơnPast perfect tense – Thì quá khứ hoàn thành
Present perfect tense – Thì hiện tại hoàn thànhPast perfect tense – Thì quá khứ hoàn thành
Past perfect tense – Thì quá khứ hoàn thànhPast perfect tense – Thì vượt khứ trả thành
Present perfect continuous tense – Thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễnPast perfect continuous tense – Thì quá khứ dứt tiếp diễn
Past continuous tense – Thì thừa khứ tiếp diễnPast perfect continuous tense – Thì quá khứ xong tiếp diễn
Future tense – Thì tương lai đơnFuture in the past tense – Thì sau này trong thừa khứ
Future continuous tense – Thì sau này tiếp diễnFuture continuous in the past tense – Thì tương lai tiếp tục trong thừa khứ

Bước 3: Đổi đại tự nhân xưng, đại từ mua và tính từ bỏ sở hữu

 Câu trực tiếpCâu tường thuật
Đại từ bỏ nhân xưngI

We

You

He, She

They

I, we

Đại trường đoản cú sở hữuMine

Ours

Yours

His, hers

Theirs

Mine, Ours

Tính từ sở hữuMy

Our

Your

His, her

Their

My, Our

Tân ngữMe

Us

You

Him, her

Them

Me, us

Bước 4: Đổi những từ chỉ vị trí chốn, thời gian

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp 
herethere
nowthen/ at that moment
today/ tonightthat day/ that night
tomorrowthe next day
next weekthe following week
yesterdaythe previous day

the day before

last weekthe week before
agobefore

Lưu ý: 

Nếu đụng từ tường thuật phân chia ở những thì hiện tại bọn họ giữ nguyên thì của động từ chính, đại từ hướng dẫn và chỉ định và những trạng tự chỉ vị trí chốn cũng giống như trạng từ chỉ thời hạn trong câu thẳng khi đưa sang câu tường thuật.

Ví dụ: 

– He says: “I’m going khổng lồ Ha Noi next week.”

⇒ He says he is going to lớn Ha Noi next week.

Một số rượu cồn từ không thay đổi khi chuyển sang tiếng nói gián tiếp : would => would, could => could, might => might, should => should, ought khổng lồ => ought lớn

Chuyên mục: Tổng hợp