Cách ép wing 2

     

Để ép Cánh 2 cần Lông Vũ, ép Áo Choàng cần HHHT. Hướng dẫn ép Cánh 2, Áo Choàng Mu Online, tỉ lệ ra 5 dòng hoàn hảo exc, dòng Manalost (mnl) Wing 2


- Cánh 2 (Wing 2) là nâng cấp của cánh cấp 1, khi nhân vật đạt cấp độ 215 và đã hoàn thành nhiệm vụ 1 (nhiệm vụ cấp 150) thì có thể sử dụng cánh cấp 2 (wing 2).

Bạn đang xem: Cách ép wing 2

*

- Tổng cộng có 8 loại cánh 2 như sau:

- Cánh 2 (Wing 2) sử dụng cho các chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Đấu Sĩ và Thuật Sĩ. Yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ 1 của chủng tộc.

- Áo Choàng (Cape/Cloak) sử dụng cho các chủng tộc Chúa Tể, Thiết Binh và Thương Thủ.


*
Cánh Rồng(Dragon Wings)Dùng cho: Kỵ Sĩ


*
Cánh Linh Hồn(Archangel Wings)Dùng cho: Pháp Sư


*
Cánh Tinh Thần(Spirit Wings)Dùng cho: Thánh Nữ


*
Cánh Hỏa Thiên(Despair Wings)Dùng cho: Thuật Sư


*
Cánh Bóng Đêm(Darkness Wings)Dùng cho: Đấu Sĩ


Để ép cánh 2 cho chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Đấu Sĩ và Thuật Sĩ, hãy sử dụng Cánh 1 + Lông Vũ + Ngọc Hỗn Nguyên tại máy ép Chaos Goblin. Bạn có thể đặt thêm các vật phẩm hoàn hảo có giá trị để tăng tỉ lệ thành công, tỉ lệ thành công tối đa là 90%. Lông Vũ có thể tìm thấy trong quá trình săn quái ở Icarus hoặc quái cấp độ cao.

Lông Vũ (Loch's Feather) là vật phẩm quan trọng để ép cánh cấp 2

Các bước ép cách cấp 2 cho DK, DW, ELF, MG, SM:

- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu ép cánh cấp 2:

   

1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên

1 Lông Vũ (Loch's Feather)  (có thể tìm thấy khi đánh quái cấp cao hoặc đánh quái trên Icarus) 

Tỉ lệ thành công: tối đa 90%.

Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh cấp 2 (DK, DW, ELF, MG, SM).

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Xem thêm: Cách Tính Khoảng Cách Từ 1 Điểm Đến 1 Mặt Phẳng Trong Không Gian

*
 
*
 
*
 
*
 
*

*
Nguyên liệu ép cánh cấp 2


" id="cach-ep-ao-choang-cho-dark-lord-rage-fighter-grow-lancer">

CÁCH ÉP ÁO CHOÀNG CHO DARK LORD, RAGE FIGHTER, GROW LANCER


Để ép áo choàng cho chủng tộc Chúa Tể, Thiết Binh và Thương Thủ, hãy sử dụng Cánh 1 + Huy Hiệu Hoàng Tộc + Ngọc Hỗn Nguyên tại máy ép Chaos Goblin. Bạn có thể đặt thêm các vật phẩm hoàn hảo có giá trị để tăng tỉ lệ thành công, tỉ lệ thành công tối đa là 90%. Huy Hiệu Hoàng Tộc có thể tìm thấy trong quá trình săn quái ở Icarus hoặc quái cấp độ cao.

Huy Hiệu Hoàng Tộc (Monarch Crest) là vật phẩm quan trọng để ép áo choàng cấp 2

Các bước ép áo choàng cho DL, RF và GL:

- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu ép áo choàng:

   

1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên1 Huy Hiệu Hoàng Tộc (Monarch Crest)  (có thể tìm thấy khi đánh quái cấp cao hoặc đánh quái trên Icarus)

Tỉ lệ thành công: tối đa 90%.

Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 loại áo choàng cấp 2 (DL, RF, GL): Áo Choàng Của Vua, Áo Choàng Hiệp Sĩ, Áo Choàng Giới Hạn.

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

*
 
*
 
*

 


" id="cac-dong-hoan-hao-excellent-cua-canh-cap-2-mu-online">

CÁC DÒNG HOÀN HẢO (EXCELLENT) CỦA CÁNH CẤP 2 MU ONLINE


Cánh cấp 2 (Wing 2) có tổng cộng 5 dòng hoàn hảo, mỗi lần ép cánh 2 thành công sẽ xuất hiện ngẫu nhiên các dòng hoàn hảo như sau:

Gia tăng HP thêm +115Gia tăng Mana thêm +115Tăng nội lực tối đa thêm +50Gia tăng tốc độ tấn công +5Tăng tỉ lệ loại bỏ hoàn toàn phòng thủ đối phương +3% (còn gọi là ManaLost hay wing mnl) (dòng này là xịn nhất)

*
Cánh 2 Full 5 dòng hoàn hảo - Mu Online

Một khi ép thành công cánh 2 (wing 2) thì tỉ lệ xuất hiện ra các dòng hoàn hảo mặc định như sau:

Ra cánh 2 có toàn bộ 5 dòng hoàn hảo: 5%Ra cánh 2 có 4 dòng hoàn hảo: 15%Ra cánh 2 có 3 dòng hoàn hảo: 35%Ra cánh 2 có 2 dòng hoàn hảo: 60%Ra cánh 2 có 1 dòng hoàn hảo: 100%

Tỉ lệ ra dòng may mắn: 80%

Cách tính tỉ lệ: đi từ trên xuống, nếu tạch tỉ lệ ra 5 dòng hoàn hảo --> tính tới tỉ lệ ra 4 dòng hoàn hảo --> tính tới tỉ lệ ra 3 dòng hoàn hảo --> tính tới tỉ lệ ra 2 dòng hoàn hảo --> tính tới tỉ lệ ra 1 dòng hoàn hảo.


" id="cac-dong-hoan-hao-excellent-cua-ao-choang-mu-online">

CÁC DÒNG HOÀN HẢO (EXCELLENT) CỦA ÁO CHOÀNG MU ONLINE


Áo Choàng có tổng cộng 3 dòng hoàn hảo, riêng Áo Choàng của Chúa Tể sẽ có thêm 1 dòng nữa là Tăng Mệnh Lệnh, mỗi lần ép áo choàng thành công sẽ xuất hiện ngẫu nhiên các dòng hoàn hảo như sau:

Gia tăng HP thêm +115Gia tăng Mana thêm +115Tăng tỉ lệ loại bỏ hoàn toàn phòng thủ đối phương +3% (còn gọi là ManaLost hay áo choàng mnl) (dòng này là xịn nhất)Gia tăng mệnh lệnh thêm +75 (dành cho Áo Choàng Của Vua)

*
Áo Choàng Của Vua Full 4 dòng hoàn hảo - Mu Online

Một khi ép thành công Áo Choàng Của Vua thì tỉ lệ xuất hiện ra các dòng hoàn hảo mặc định như sau:

Ra áo choàng có toàn bộ 4 dòng hoàn hảo: 10%Ra áo choàng có 3 dòng hoàn hảo: 30%Ra áo choàng có 2 dòng hoàn hảo: 60%Ra áo choàng có 1 dòng hoàn hảo: 100%

Một khi ép thành công Áo Choàng Hiệp Sĩ / Áo Choàng Giới Hạn thì tỉ lệ xuất hiện ra các dòng hoàn hảo mặc định như sau:

Ra áo choàng có toàn bộ 3 dòng hoàn hảo: 20%Ra áo choàng có 2 dòng hoàn hảo: 50%Ra áo choàng có 1 dòng hoàn hảo: 100%

Tỉ lệ ra dòng may mắn: 80%

Cách tính tỉ lệ: đi từ trên xuống, nếu tạch tỉ lệ ra 4 dòng hoàn hảo --> tính tới tỉ lệ ra 3 dòng hoàn hảo --> tính tới tỉ lệ ra 2 dòng hoàn hảo --> tính tới tỉ lệ ra 1 dòng hoàn hảo.


Chuyên mục: Tổng hợp