Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quyết định 48

     
*

Đăng ký học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu report lưu giữ giao dịch chuyển tiền tệ trực tiếp cùng loại gián tiếp sau Thông tư 133/2016/TT-BTC và Mẫu báo lưu giữ chuyển khoản tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC trực tiếp và gián tiếp, tất cả cả phiên bản word và Excel, khuyên bảo biện pháp lập Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quyết định 48

1. Mẫu report lưu lại chuyển khoản tệ theo Thông tứ 133:

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương pháp trực tiếp)Năm ...
Đơn vị tính: ………….
Chỉ tiêuMã sốTmáu minhNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu giao dịch chuyển tiền từ bỏ vận động gớm doanh
1. Tiền thu từ bỏ bán hàng, cung cấp các dịch vụ cùng lợi nhuận khác01
2. Tiền bỏ ra trả cho người cung ứng hàng hóa, dịch vụ02
3. Tiền bỏ ra trả cho người lao động03
4. Tiền lãi vay sẽ trả04
5. Thuế thu nhập công ty đã nộp05
6. Tiền thu khác trường đoản cú vận động kinh doanh06
7. Tiền bỏ ra khác mang lại chuyển động tởm doanh07
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ bỏ chuyển động ghê doanh20
II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ bỏ chuyển động đầu tư
1. Tiền bỏ ra nhằm buôn bán, xuất bản TSCĐ, BĐSĐT và các gia sản lâu năm khác21
2. Tiền thu trường đoản cú thanh hao lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và những gia tài lâu năm khác22
3. Tiền bỏ ra giải ngân cho vay, đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác23
4. Tiền thu hồi cho vay vốn, đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác24
5. Tiền thu lãi cho vay vốn, cổ tức và ROI được chia25
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần tự vận động đầu tư30
III. Lưu giao dịch chuyển tiền tự chuyển động tài chính
1. Tiền thu từ thiết kế cổ phiếu, nhận vốn góp của nhà ssinh hoạt hữu31
2. Tiền trả lại vốn góp cho các nhà mua, thâu tóm về cổ phiếu của công ty đã phạt hành32
3. Tiền thu từ bỏ đi vay33
4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính34
5. Cổ tức, lợi nhuận sẽ trả mang đến chủ sngơi nghỉ hữu35
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần trường đoản cú hoạt động tài chính40
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)50
Tiền và tương đương tiền đầu kỳHình ảnh hưởng của chuyển đổi tỷ giá hối đoái quy đổi nước ngoài tệ6061
Tiền và tương tự tiền cuối kỳ(70 = 50+60+61)70

Lập, ngày ... mon ... năm ...
NGƯỜI LẬPhường BIỂU(Ký, chúng ta tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPhường. LUẬT(Ký, họ tên, đóng dấu)Ghi chú:(1) Các tiêu chuẩn không tồn tại số liệu thì công ty lớn không phải trình bày nhưng lại không được tấn công lại “Mã số” chỉ tiêu.(2) Đối với trường thích hợp thuê các dịch vụ có tác dụng kế toán thù, có tác dụng kế toán thù trưởng thì đề xuất ghi rõ số Giấy ghi nhận ĐK hành nghề hình thức kế tân oán, tên đơn vị cung cấp hình thức dịch vụ kế toán thù.

Xem thêm: Chia Sẻ Top 12 Món Đồ Ăn Vặt Cho Phụ Nữ Sau Sinh, Đồ Ăn Vặt Cho Bà Đẻ Giúp Có Nhiều Sữa Cho Con


------------------------------------------------------------------------------

2. Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông bốn 200:

Đơn vị báo cáo:……………….

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương thức trực tiếp) (*)

Năm ......

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu chuyển khoản tự chuyển động khiếp doanh

1. Tiền thu trường đoản cú bán hàng, hỗ trợ dịch vụ cùng doanh thu khác

01

2. Tiền bỏ ra trả cho tất cả những người cung ứng sản phẩm & hàng hóa cùng dịch vụ

02

3. Tiền bỏ ra trả cho người lao động

03

4. Tiền chi trả lãi vay

04

5. Tiền đưa ra nộp thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

05

6. Tiền thu không giống trường đoản cú vận động ghê doanh

06

7. Tiền đưa ra không giống mang đến hoạt động kinh doanh

07

Lưu chuyển tiền thuần từ bỏ hoạt động kinh doanh

20

II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tự vận động đầu tư

1. Tiền bỏ ra để bán buôn, sản xuất TSCĐ và những tài sản dài hạn khác

21

2. Tiền thu từ thanh hao lý, nhượng bán TSCĐ và những gia tài lâu năm khác

22

3. Tiền bỏ ra cho vay, mua những luật nợ của đơn vị khác

23

4. Tiền tịch thu cho vay, chào bán lại những phương tiện nợ của đơn vị chức năng khác

24

5. Tiền bỏ ra chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

25

6. Tiền tịch thu đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

26

7. Tiền thu lãi cho vay vốn, cổ tức và ROI được chia

27

Lưu chuyển tiền thuần từ chuyển động đầu tư

30

III. Lưu giao dịch chuyển tiền tự hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ tạo cổ phiếu, nhấn vốn góp của chủ snghỉ ngơi hữu

31

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, thâu tóm về CP của chúng ta sẽ phân phát hành

32

3. Tiền vay mượn ngắn hạn, lâu năm nhận được

33

4. Tiền bỏ ra trả nợ cội vay

34

5. Tiền đưa ra trả nợ thuê tài chính

35

6. Cổ tức, lợi tức đầu tư sẽ trả đến công ty sngơi nghỉ hữu

36

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần tự vận động tài chính

40

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)

50

Tiền cùng tương tự chi phí đầu kỳ

60

Ảnh hưởng trọn của đổi khác tỷ giá hối hận đoái quy thay đổi ngoại tệ

61

Tiền cùng tương đương tiền vào cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

VII.34


Ghi chú: Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp chưa hẳn trình diễn dẫu vậy không được tấn công lại “Mã số” chỉ tiêu
Lập, ngày .... tháng .... năm .....

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán thù trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, chúng ta thương hiệu, đóng góp dấu)

- Số chứng chỉ hành nghề;- Đơn vị hỗ trợ dịch vụ kế toánĐối với người lập biểu là những đơn vị các dịch vụ kế toán thù buộc phải ghi rõ Số chứng từ hành nghề, tên với liên tưởng Đơn vị cung ứng dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá thể ghi rõ Số chứng từ hành nghề.

------------------------------------------------------------------------------

Tải mẫu báo cáo lưu lại chuyển khoản tệ về tại đây:1. Tải Mẫu report lưu lại giao dịch chuyển tiền tệ bản Word:


Chuyên mục: Tổng hợp