Cách phá password win 7

     

quý khách hàng sẽ bao giờ bị quên password đăng nhập lệ Windows cùng cảm giác bị bất lực chưa?