Cách phát âm ʒ

     

Cùng rmeilan.com.vn họcphát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm cặp phụ âm/ʃ/ và /ʒ/ cực chuẩn trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Cách phát âm ʒ

*

A. Cách phát âm/ʃ/ và /ʒ/

1. Nhận biết âm hữu thanh và âm vô thanh

Trước khi bước học phân biệt cách phát âm cặp âm /ʃ/ và /ʒ/, chúng ta cần hiểu rõ khái niệm của âm hữu thanh và vô thanh là gì

Trong 26 chữ cái có 5 chữ cái nguyên âm: A, E, I, O, U còn lại là các phụ âm. Trongbảng phiên âm tiếng Anh IPAcó44 âm tiếtcó 20 nguyên âm gồm 12 nguyên âm đơn (single vowels sounds), 8 nguyên âm đôi (dipthongs) và 24 phụ âm (consonants). Một trong những vấn đề căn bản nhất khi học phát âm tiếng Anh, đó là việc phân biệt được âm hữu thanh (Voiced sounds) và âm vô thanh (Unvoiced sounds).

* Âm hữu thanh

Âm hữu thanh là những âm là khi phát âm sẽ làm rung thanh quản (bạn có thể kiểm chứng bằng cách đưa tay sờ lên cổ họng).

Toàn bộ các nguyên âm. / i /. / i: /; / e /. / æ /; / ɔ /, / ɔ: /, / a: /, / ʊ /, / u: /, / ə /, / ʌ /, / ə: /.

Các âm mũi: / m /, / n /, / ŋ /.

Ngoài ra là một số âm khác: /r/, /l/, /w/, / y /, /b/, /g/, /v/, /d/, /z/, /ð/, /ʒ/, /dʒ/.

* Âm vô thanh

Âm vô thanhlà những âm mà khi phát âm không làm rung thanh quản, chỉ đơn giản là những tiếng động nhẹ như tiếng xì xì, riếng bật, tiếng gió. So với âm hữu thanh, các âm vô thanh có số lượng ít hơn.

Các âm vô thanh trong tiếng Anh: /p/, /k/, /f/, /t/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/. /h/

*Cách nhận biết âm vô thanh và âm hữu thanh.

Để phân biệtâm(vô thanh)âm(hữu thanh), đặt một tờ giấy trước miệng rồi lần lượt phát âm 2 âm. Phát âmâm vô thanh giấy sẽ rung(vì bật hơi), phát âmâm hữu thanhgiấy sẽ không rung(vì bật tiếng). Hoặc có thể đặt tay ở cổ họng để cảm nhận sự rung,âm vô thanhsẽ không rungâm hữu thanhcó rung.

2. Phát âm/ʃ/

- Đưa lưỡi về hướng hàm răng, không chạm vào răng đồng thời thổi hơi giữa lưỡi và 2 hàm răng mình; cổ họng KHÔNG RUNG.

Xem thêm: 5 Cách Giúp Tăng Cường Trí Nhớ (Kèm Ảnh), 5 Cách Giúp Tăng Cường Trí Nhớ Hiệu Quả Nhất

- Âm này được sử dụng như khi bạn bảo người khác yên lặng (Sh!)

Ví dụ:

shop /ʃɒp/:cửa hàngsure /ʃɔː(r)/:chắc chắnchef /ʃef/:đầu bếpship /ʃɪp/:tàu thủy

3. Phát âm /ʒ/

- Cách đọc âm này như âm trên tuy nhiên ta đưa lưỡi về hướng hàm răng, không chạm vào răng đồng thời thổi hơi giữa lưỡi và 2 hàm răng mình, cổ họng RUNG.

Ví dụ:


leisure /ˈliːʒə(r)/:lúc nhàn rỗitelevision /ˈtelɪvɪʒən/:tivi, vô tuyếnpleasure /ˈpleʒə(r)/:làm vui lòngvision /ˈvɪʒən/:sự nhìn, tầm nhìn

B. Cách nhận biết âm/ʃ/ và /ʒ/

1. Nhận biết âm /ʃ/

“c”được phát âm là /ʃ/ khi đứng trướcia, ie, io, iu, ea

Ví dụ:

special /ˈspeʃəl/ đặc biệtsocial /ˈsəʊʃəl/ xã hộiartificial /ˌɑːtɪˈfɪʃəl/ nhân tạomusician /mjuːˈzɪʃən/ nhạc sĩancient /ˈeɪnʃənt/ cổ đạiefficient /ɪˈfɪʃənt/ đủconscience /ˈkɑːnʃəns/ lương tâmocean /ˈəʊʃən/ đại dương

“s”phát âm là /ʃ/

Ví dụ:

ensure /ɪnˈʃɔː(r)/ đảm bảoinsure /ɪnˈʃɔː(r)/ bảo hiểmpressure /ˈpreʃə(r)/ áp lực, sức épinsurance /ɪnˈʃʊrəns/ sự bảo hiểmmansion /ˈmænʃən/ tòa nhà lớntension /ˈtenʃən/ sự căng thẳngcession /’seʃn/ sự nhượng lạimission /ˈmɪʃən/ sứ mệnh

“t”phát âm là /ʃ/ khi nó ở bên trong một chữ và đứng trướcia, io

Ví dụ:

nation /ˈneɪʃən/ quốc giaintention /ɪnˈtenʃn/ ý địnhambitious /æmˈbɪʃəs/ tham vọngconscientious /ˌkɑːnʃiˈenʃəs/ có lương tâmpotential /pəˈtenʃl/ tiềm lựcmilitia /məˈlɪʃə/ dân quân

“ch”được phát âm là /ʃ/

Ví dụ:

machine /mə’ʃɪːn/ máy mócchemise /ʃəˈmiːz/ áo lótchassis /ˈʃæsi/ khung, gầm xechagrin /ʃəˈɡrɪn/ chán nản, thất vọngchicanery /ʃɪˈkeɪnəri/ sự cãi, kiện nhauchevalier /,ʃevə’liə/ kỵ sĩ, hiệp sĩ

“sh”luôn được phát âm là /ʃ/

Ví dụ:

shake /ʃeɪk/ lắc, rũshall /ʃæl/ sẽ, phảisharp /ʃɑːp/ nhọnshear /ʃɪə(r)/ xén, tỉa

2. Nhận biết âm /ʒ/


equation /ɪˈkweɪʒən/ phương trình

C. Luyện tập cách phát âm/ʃ/ và /ʒ/

Luyện đọc những câu sau, lưu ý những từ in đậm

Share the sugar with Charlotte.She wished she had gone shopping.Don’t mention her anxious expression.We serve delicious international specialties.This is a very special pronunciation machine.Take the usual measurements.They found the treasure in Asia.She occasionally wears her beige blouse.They usually watch television for pleasure.There was an explosion in the garage on Leisure Road.
Chuyên mục: Tổng hợp