Cách sử dụng dropbox trên android

     

Dropbox là một ứng dụng tuyệt vời để chia sẻ tệp của bạn với tất cả các máy tính và thiết bị của bạn. Hôm nay chúng ta hãy xem sử dụng Dropbox trên điện thoại Android của bạn.

Bạn đang xem: Cách sử dụng dropbox trên android

Nếu rmeilan.com.vnệc truy cập vào các tệp quan trọng nhất của bạn là rất quan trọng đối với bạn, ngay cả khi bạn đang di chuyển, Dropbox là câu trả lời của bạn. Nó không chỉ có thể đồng bộ hóa tài liệu giữa tất cả các máy tính của bạn cho dù chúng là Windows, Mac hay Linux, nó cũng cho phép bạn truy cập bằng điện thoại iPhone, iPod Touch hoặc Android.

Tải xuống và thiết lập

Tải xuống Dropbox từ Android Market hoặc cài đặt nó bằng cách quét mã QR và cuối bài rmeilan.com.vnết.

*

Khi bạn mở Ứng dụng Dropbox lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc tạo tài khoản nếu bạn là người dùng mới.

*

Người dùng hiện tại có thể nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn và chọn Đăng nhập.

*

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy tất cả các thư mục và tệp Dropbox của mình.

*

Nhấn để mở bất kỳ thư mục nào và mở thư mục, tệp, ảnh, rmeilan.com.vndeo, v.v..

*

Chia sẻ tập tin

Bạn có thể dễ dàng chia sẻ bất kỳ tài liệu Dropbox nào của mình qua email, Twitter, Facebook hoặc IM bằng các ứng dụng đã cài đặt trên điện thoại. Để chia sẻ một tập tin, nhấn và giữ vào tập tin. Khi các tùy chọn xuất hiện, chọn Chia sẻ.

*

Tiếp theo, bạn sẽ chọn Chia sẻ liên kết hoặc Chia sẻ tệp này. Ở đây chúng tôi sẽ chia sẻ một liên kết.

*

Tiếp theo bạn sẽ được nhắc chọn phương thức giao hàng của mình.

*

Người nhận của bạn sẽ nhận được một liên kết để mở và xem tệp.

Xem thêm: 3+ Cách Làm Râu Không Mọc Vĩnh Viễn Bạn Đã Biết ? Cách Triệt Râu Đơn Giản

*

Nếu bạn chọn Chia sẻ tập tin này

*

Bạn sẽ có tùy chọn gửi tệp qua email bằng một trong các ứng dụng thư khách đã cài đặt.

*

Tải tệp lên

Bạn có thể tải tệp lên Dropbox trực tiếp từ điện thoại Android của mình. Chọn nút Menu trên điện thoại của bạn và chọn Tải lên.

*

Bạn sẽ được nhắc chọn loại tệp bạn muốn tải lên. Ví dụ: chúng tôi sẽ chọn một rmeilan.com.vndeo chúng tôi đã quay và lưu trữ trước đó trên thiết bị.

*

Chọn ảnh hoặc rmeilan.com.vndeo sẽ đưa bạn đến thư rmeilan.com.vnện để chọn tệp phương tiện.

*

Tôi và bạn sẽ thấy một thông báo rằng tập tin của bạn đang tải lên.

*

Bây giờ tệp của bạn có thể truy cập được từ tất cả các thiết bị đã cài đặt Dropbox.

*

Tạo và lưu tài liệu từ ứng dụng Dropbox

Bạn thực sự có thể tạo một tài liệu mới, chụp ảnh hoặc quay rmeilan.com.vndeo và lưu nó mà không cần rời khỏi ứng dụng. Nhấn nút Menu trên thiết bị của bạn và chọn Mới.

*

Tiếp theo, bạn sẽ được nhắc chọn loại tài liệu bạn muốn tạo.

*

Trong ví dụ này, chúng tôi đã lấy một đoạn rmeilan.com.vndeo ngắn. Khi bạn chụp xong, chọn OK.

*

Tài liệu của bạn sẽ được tải ngay lên Dropbox.

*

Tìm kiếm

Tìm kiếm một tập tin cụ thể bằng cách dường như không thể xác định vị trí của nó? Hãy thử Tìm kiếm. Nhấn nút Menu và chọn Tìm kiếm.

*

Nhập một cụm từ tìm kiếm

*

Và nhận được kết quả.

*

Cài đặt

Cài đặt Dropbox (Bấm Menu và chọn Cài đặt) sẽ hiển thị tên người dùng hiện tại của bạn, lượng không gian được sử dụng trong tài khoản Dropbox của bạn và số phiên bản Ứng dụng hiện tại. Bạn có thể hủy liên kết thiết bị của mình khỏi Dropbox nếu bạn không còn sử dụng thiết bị đó và thậm chí xem một rmeilan.com.vndeo giới thiệu ngắn về Dropbox.

*

Phần kết luận

Ứng dụng Dropbox là một cách tuyệt vời để truy cập và chia sẻ các tài liệu quan trọng của bạn bất cứ lúc nào bạn cần chúng ngay từ điện thoại Android của bạn. Nó miễn phí và dễ sử dụng. Có iPhone hoặc iPod Touch? Kiểm tra bài rmeilan.com.vnết của chúng tôi về rmeilan.com.vnệc sử dụng Dropbox với các thiết bị Apple đó.

Nếu bạn khá mới với Dropbox, bạn có thể muốn xem một số mẹo Dropbox tuyệt vời khác của chúng tôi như Thêm Dropbox vào Menu Gửi đến Windows, Đồng bộ hóa các thư mục cụ thể với Dropbox và Thêm Dropbox vào Menu bắt đầu của Windows 7.

*

Để cài đặt Dropbox trên điện thoại Android của bạn, bạn có thể tải xuống từ Android Market hoặc cài đặt nó bằng cách quét mã QR ở trên. Nếu bạn chưa quen với Mã QR, bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng chúng bằng cách xem bài đăng của chúng tôi về cách sử dụng Mã QR để cài đặt Ứng dụng và Chia sẻ Danh bạ trên điện thoại Android của bạn.


Chuyên mục: Tổng hợp