Cách sử dụng either neither

     

“Either” cùng “Neither” là 2 cụm từ gồm cách sử dụng y hệt như “so” và “too”, dùng để làm nói về “cũng”; tuy nhiên “Either” và “Neither” dùng để nói về “cũng” trong DẠNG PHỦ ĐỊNH.

Bạn đang xem: Cách sử dụng either neither

Ví dụ:

I didn't get enough khổng lồ eat, and you didn't either.

I didn't get enough to lớn eat, và neither did you.

Các bạn hãy chú ý

• vị trí của từ “Either” và “Neither” vào câu. “Either” đứng nghỉ ngơi cuối của câu, sau trợ cồn từ sinh sống dạng phủ định, còn “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), tiếp đến đến trợ cồn từ và rượu cồn từ chính.

• vào câu thực hiện “Neither” thì trợ cồn từ lép vế “Neither” không được sử dụng ở dạng bao phủ định (không được dùng “not”), vì phiên bản thân từ bỏ “Neither” đã sở hữu nghĩa tủ định.

Khi họ gặp 2 tình huống tương đồng, chúng ta vẫn rất có thể viết:

William doesn't work there, and John doesn't work there.

Xem thêm: Hà Nội Đi Sapa Cách Hà Nội Bao Xa, Hà Nội Đi Sapa Bao Nhiêu Km

Nhưng vào thực tế, bọn họ nên áp dụng “Neither” hoặc “Either” đến câu bên trên như sau:

William doesn't work there, và John doesn't either.William doesn't work there, and neither does John.

Chúng ta hãy thuộc tham khảo một số trong những ví dụ thực hiện “Neither” cùng “Either” sửa chữa được đến nhau:

Mary doesn't want to lớn wake Tom up, và Christine doesn't eitherMary doesn't want to wake Tom up, và neither does Christine.

He's not very good at painting walls, và she isn't either.He's not very good at painting walls, and neither is she.

She can't wait until the baby is born, & he can't either.She can't wait unitl the baby is born, & neither can he.

Tiếp theo, họ sẽ được học cách thực hiện của 2 cụm từ “Either...or” với “Neither...nor”

*

“EITHER...OR”

“Either...or” được sử dụng để lấy ra sự tuyển lựa giữa 2 khả năng. Các bạn cũng có thể hiểu đơn giản và dễ dàng là “Hoặc dòng này... Hoặc chiếc kia”

Ví dụ:

Either Mike or Lisa will be there.(Hoặc Mike hoặc Lisa vẫn ở đó)

Either you leave me alone or I will điện thoại tư vấn the police.(Hoặc chúng ta để tôi im hoặc tôi sẽ call cảnh sát)

We should bring either coffee or tea.(Chúng ta hoàn toàn có thể mang theo coffe hoặc trà)

You can either help us or go to lớn your room.(Bạn có thể giúp cửa hàng chúng tôi hoặc lấn sân vào phòng của bạn)

Ngoài ra, chúng ta còn phát hiện “Either” trong nhiều “Not...either...or”, để phủ định cả 2 tài năng trong câu.

Ví dụ:I don't think either Mike or Lisa will be there.(Tôi không cho là hoặc Mike tốt Lisa đang ở đó)

He doesn't speak either English or French.(Anh ta không nói tiếng Anh cũng ko nói giờ Pháp)

“NEITHER ... NOR”

Cụm “Neither...nor” tương đồng với “Not...either...or”

Ví dụ:

Neither Mike nor Lisa will be there.(Cả Mike với Lisa đều sẽ không còn ở đó)

He speaks neither English nor French.(Anh ta ko nói giờ Anh cũng như tiếng Pháp)

We brought neither coffee nor tea.(Chúng ta cũng không mang cà phê và cũng không có trà)

I will neither help you nor go to lớn my room.(Tôi đang không giúp bạn cũng không lấn sân vào phòng tôi)

Ngoài ra, “Neither” cũng khá được sử dụng y hệt như “Not...either”

Ví dụ:

A: I don't speak French. (Tôi ko nói tiếng Pháp)B: Neither vì chưng I.(Tôi cũng không). Trong thực tế, rất có thể trả lời “Neither vị I” bởi cụm “Me neither”

C: He isn't ready lớn go.(Anh ta chưa chuẩn bị để đi)D: Neither are we.(Chúng ta cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để đi)


Chuyên mục: Tổng hợp