Cách sử dụng hàm sumproduct

     
Excel đến rmeilan.com.vn 365 Excel đến rmeilan.com.vn 365 dành đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm SUMPRODUCT trả về tổng của tổng của những dải ô hoặc mảng tương ứng. Thao tác mặc định là nhân tuy thế cũng hoàn toàn có thể thực hiện phép nhân, phép trừ và phép chia.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm sumproduct

Trong ví dụ như này, chúng ta sẽ dùng hàm SUMPRODUCT để trả về tổng doanh thu cho một mặt hàng đã đến và kích cỡ:

*

Hàm SUMPRODUCT khớp toàn bộ các biểu hiện của Mục Y/Kích cỡ M cùng tính tổng chúng, bởi vậy với lấy một ví dụ này, 21 cộng 41 bởi 62.

Cú pháp

Để thực hiện phép tính khoác định (phép nhân):

=SUMPRODUCT(array1, , , ...)

Cú pháp hàm SUMPRODUCT tất cả các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

array1

Bắt buộc

Đối số mảng đầu tiên mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng.

, ,...

Tùy chọn

Các đối số mảng từ 2 đến 255 mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng.

Để triển khai các phép toán số học tập khác

Dùng SUMPRODUCT như thông thường nhưng thay thế sửa chữa dấu phẩy bóc các đối số mảng bằng toán tử số học tập mà bạn có nhu cầu (*, /, +, -). Sau thời điểm đã thực hiện tất cả các thao tác, hiệu quả sẽ được tính tổng như bình thường.


Lưu ý: Nếu chúng ta sử dụng các toán tử số học, hãy cân nhắc đặt các đối số mảng trong vệt ngoặc đơn và sử dụng dấu ngoặc đối kháng để nhóm các đối số mảng để kiểm soát và điều hành thứ tự của các phép tính số học.


Chú thích

Các đối số mảng phải có cùng kích thước. Nếu không, hàm SUMPRODUCT trả về giá trị lỗi #VALUE! . Ví dụ: =SUMPRODUCT(C2:C10;D2:D5) vẫn trả về lỗi do các phạm vi không thuộc kích cỡ.

Hàm SUMPRODUCT coi những mục nhập mảng không phải dạng số là số không.

Xem thêm: Cách May Đầm Xòe Vintage Đơn Giản, Hướng Dẫn Cắt Đầm Xòe Cổ Sen Vuông, Tay Hến

Để đạt hiệu suất tốt nhất, không nên sử dụng SUMPRODUCT với tham chiếu cột đầy đủ. Hãy xem xét đến =SUMPRODUCT(A:A,B:B), ở đây hàm đang nhân 1.048.576 ô trong cột A cùng với 1.048.576 ô vào cột B trước lúc cộng chúng. 

Ví dụ 1

*

Để tạo bí quyết bằng danh sách mẫu của công ty chúng tôi ở trên, nhập =SUMPRODUCT(C2:C5,D2:D5) với nhấn Enter. mỗi ô vào cột C được nhân với ô tương ứng của nó trong thẳng hàng ở cột D và kết quả được cùng lại. Tổng thể tiền sở hữu thực phẩm là $78,97.

Để viết công thức dài thêm hơn mang lại cho chính mình cùng một kết quả, hãy nhập =C2*D2+C3*D3+C4*D4+C5*D5 với nhấn Enter. sau khoản thời gian nhấn Enter, kết quả sẽ như nhau: $78,97. Ô C2 được nhân cùng với D2 và kết quả của ô này được cộng vào kết quả của ô C3 lần với ô D3 v.v.

Ví dụ 2

Ví dụ sau đây sử dụng SUMPRODUCT để trả về tổng lợi nhuận ròng của thay mặt đại diện bán hàng, vào đó chúng tôi có cả tổng lợi nhuận và giá cả của đại lý. Vào trường vừa lòng này, cửa hàng chúng tôi đang sử dụng một bảng Excel, sử dụng tham chiếu có kết cấu thay vì phạm vi ô Excel chuẩn. Ở đây bạn sẽ thấy phạm vi Doanh số, giá cả và Đại lý được tham chiếu theo tên.

*

Công thức là: =SUMPRODUCT(((Table1)+(Table1))*(Table1=B8)) và trả về tổng của tất cả các doanh thu và chi tiêu cho cửa hàng đại lý được liệt kê vào ô B8.

Ví dụ 3

Trong ví dụ như này, cửa hàng chúng tôi muốn trả về tổng cộng 1 mặt hàng cụ thể vì một khu vực nhất định bán. Vào trường vừa lòng này, quanh vùng phía Đông đã cung cấp bao nhiêu trái anh đào?

*

Ở đây, bí quyết là: =SUMPRODUCT((B2:B9=B12)*(C2:C9=C12)*D2:D9). Trước tiên, nó nhân số lần xuất hiện thêm của Đông cùng với số lần lộ diện quả anh đào trùng khớp. Cuối cùng, hàm tính tổng giá bán trị của các hàng tương ứng trong cột Doanh số. Để xem giải pháp Excel giám sát giá trị này, hãy lựa chọn ô công thức, rồi đi đến phương pháp > trị tác dụng > đánh giá.

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.


Chuyên mục: Tổng hợp