Cách sử dụng make

     

Make là một trong động từ vô cùng thông dụng trong tiếng Anh. Việc thay vững cấu trúc với biện pháp sử dụng make để giúp bạn miêu tả được hầu hết những câu dưới cuộc sống một phương pháp dễ dãi.

Bạn đang xem: Cách sử dụng make

Nào bạn hãy cùng rmeilan.com.vn đi khám phá về cấu tạo Make quan trọng đặc biệt này nhé!


Phân biệt cách dùng make, cause

What Caused the damage?

Cái gì sẽ tạo ra sự thiệt hại này?

(Khôngsử dụng*made*)

(Cause + danh từ = bring about: tạo cho xảy ra)

What made her faint/Caused her khổng lồ faint?

Nguim nhân nào làm cho cô ta ngất?

(Khôngsử dụng*made her to faint faint*)

(make + tân ngữ + đụng tự nguyên thể không tồn tại to lớn, hoặc cause + tân ngữ + to = be the cause of: là lý do của)


*
*
*
*
Cấu trúc, giải pháp sử dụng make vào giờ đồng hồ Anh
make progresstiến bộ
Cosplay one’s mind = make a decisionquyết định
make a contribution togóp phần
make an impression on sbgây ấn tượng cùng với ai
make a habit of sthchế tạo thói quen có tác dụng gì
make a livingtìm sống
make moneytìm tiền
make a beddọn giường
make allowance for sbchiếu nỗ lực mang đến ai
make a fuss over sthlàm rối, làm cho ầm dòng nào đấy lên
make a messbày bừa ra
make friend with sbkết bạn với ai
make an effortnỗ lực
make the most/the best of sthtận dụng triệt để
make way for sb/sthdọn con đường mang lại ai, chiếc gì

bài tập về kết cấu make trong tiếng Anh

Bài 1: Supply the proper khung of DO or MAKE:

1. What……………………you…………….yesterday? I…………………..the washing up.2. What kind of retìm kiếm was he………………in the laboratory?3. The President………………………………..a very important speech on TV tonight.4. The children………………………….too much noise. I can’t work.5. She asked us lớn sit down, and then went to…………………..some tea.6. So far they……………………………..all the presentations for the journey.7. It’s a great pleasure to……………..conversation with Julia.8. You should…………………….an effort to………………..your duty.9. Tom…………………much progress in his study this month.10. Where…………………your sister often……………………………her hair?11. Joe sold his old Ford and……………………a profit of $60.12. Come on, Jane! We’ve been waiting đôi mươi minutes. Please…………….a decision.13. Albert is always afraid of…………………….mistakes when he speaks English.14. Next summer we’d like to……………………..an Italian course in French.15. Don’t worry about your driving chạy thử. Just get in the car and……….your best.16.

Xem thêm: Mở Trăn Có Tác Dụng Gì ? Mỡ Trăn Có Triệt Lông Được Không? Công Dụng Tuyệt Vời Của Mỡ Trăn Với Việc Làm Đẹp

In Britain, young men don’t have to…………………..military service.17. Our company……………………most of its business with Europe.18. Do you mind waiting five sầu minutes? I have sầu to………………….a quichồng telephone Call.19. I wish this house could clean itself. I hate……………the housework.trăng tròn Her idea of pleasure is sitting in front of the TV………………nothing.

Bài 2: Complete the following sentences with the correct size of Do or MAKE:

1. He is…………………research in chemistry now.2. She………………my bed this morning.3. Have sầu you………………….arrangements khổng lồ sell your house?4. We have to………………military service in my country.5. Tom’s mother………………….hyên eat his dinner last evening.6. We always……………………our best.7. That shop…………………….very good business.8. She always………………..fun of me.9. The principal will………………..a speech at the meeting.10. Let’s……………a plan.11. Who…………………….this beautiful blouse?12. A computer can……………………..simple calculations with lightning speed.13. I’m going to…………………..some reading.

Trên đây là tổng hòa hợp tất cả những kỹ năng liên quan đến cấu trúc make bên dưới tiếng Anh. Không quá nặng nề nhằm ghi lưu giữ đúng không chúng ta. Các bạn hãy ghi nhớ ôn luyện cùng làm cho bài bác tập thật các để cần sử dụng thạo kết cấu này nhé!


Chuyên mục: Tổng hợp