Cách tạo linetype trong cad

     
Bước 1: Hãy vẽ đường mà các bạn muốn vẽ. Lưu ý dạng đường đơn giản chỉ cấu tạo từ đường line và ký tự. Ví dụ như hình sau (chỉ vẽ phần nét màu đen):
*
 ​
Bước 2: Command: mkltypeInitializing… : đặt tên file *.LIN sẽ chứa dạng đường mà chúng ta tạo.Enter linetype name: vd : Đặt tên đườngEnter linetype description: duong ok : Miêu tả tên đườngSpecify starting point for line definition: Chọn điểm đầu (điểm số 1, vị trí ô vuông màu đỏ trên hình)Specify ending point for line definition: chọn điểm kết thúc (điểm số 2, vị trí ô vuông màu đỏ trên hình, thẳng hàng với điểm số 1)Select objects: Specify opposite corner: 4 found : chọn đối tượng, quét chọn các đối tượng màu đen ở hình trên)Select objects: Enter để kết thúc chọn đối tượng.Linetype “VD” created and loaded. : dạng đường ví dụ đã được tạo và load vào bản vẽ.Bước 3: đánh lệnh LineType (lệnh tắt LT) để xem kết quả nhận được như hình dưới:
*
 ​

2. Tạo các dạng đường phức tạp.

Bạn đang xem: Cách tạo linetype trong cad

Dạng đường phức tạp là dạng đường chứa các hình shape.Bước 1: Vẽ đối tượng cần tạo shape: Ví dụ vẽ một vòng tròn như hình dưới.

Xem thêm: Cách Chiết Lan Quý Hiếm - Kỹ Thuật Nuôi Trồng Lan Tách Chiết

Bước 2: Tạo Shape

Command: MKSHAPEInitializing… : Chọn tên file .SHX chưa tên shapeEnter the name of the shape: VDShape : Đặt tên shapeEnter resolution : Enter để chọn chế độ mặc địnhSpecify insertion base point: chọn điểm chèn (chọn tâm hình tròn ở trên)Select objects: 1 found : chọn hình tròn ở trênSelect objects: Enter để kết thúc chọnDetermining geometry extents…Done.Building coord lists…Done.Formating coords…-Done.Writing new shape…Done.Compiling shape/font description fileCompilation successful. Output file F:\Program Files (x86)\AutoCAD2007\Drawing1.shx contains 161 bytes.Shape “VDSHAPE” created.Use the SHAPE command to place shapes in your drawing.Như vậy ta đã tạo được 1 shape là hình tròn.

Bước 3: Chèn shape để tạo đạng dường

Tiếp theo ta dùng lệnh Shape để chèn Shape vừa định nghĩa ở trên vào vị trí thích hợp để được hình dưới.Command: shapeEnter shape name or : vdshape : đánh tên của shape vửa tạo ở bước trên (tên là vdshape)Specify insertion point: Kích vào điểm cần chènSpecify height : EnterSpecify rotation angle : Enter

*
Bước 4: Lặp lại bước 2 và bước 3 trong mục 1 đối với dạng đường trên.


Chuyên mục: Tổng hợp