Cách tính điện trở tương đương

     

Cách tính năng lượng điện trsinh sống tương đương của đoạn mạch nối tiếp, mạch tuy vậy tuy vậy, mạch cầu

A. Phương thơm pháp & Ví dụ

– Mạch điện mắc nối tiếp các điện trở: R = R1 + R2 + … + Rn

*

– Mạch năng lượng điện mắc tuy nhiên tuy vậy các năng lượng điện trở:

*

+ Nếu tất cả 2 năng lượng điện trở:

*

+ Nếu bao gồm n – R0 giống nhau:

*
*

– Mạch năng lượng điện trnghỉ ngơi phức hợp có đoạn nối tắt (dây nối ko điện trở) thì:

+ Đồng duy nhất các điểm thuộc điện chũm (chập mạch).

+ Vẽ lại sơ đồ dùng lí tngày tiết cùng tiến hành tính toán theo sơ đồ vật.

– Trong trường hòa hợp đoạn mạch bao gồm cấu tạo đối xứng, có thể lí luận phụ thuộc sự đối xứng nhằm định các điểm đồng điệu về điện thế.

Trường hợp quan trọng đặc biệt

Mạch cầu cân nặng bằng:

*

*

Ta vứt R5 hoặc chập 2 điểm M với N lại và vẽ lại mạch nhỏng một trong các 2 hình sau:

*

Mạch cầu không cân bằng:

*

Ta đưa từ mạch tam giác sang mạch hình sao hoặc trở lại.

*
*

lấy một ví dụ 1:Cho đoạn mạch điện nhỏng hình vẽ. Trong đó R1 = 10Ω, R2 = 6Ω, R3 = 2Ω, R4 = 2Ω, R5 = 4Ω. Tính điện trlàm việc tương tự của đoạn mạch kia.

*

Hướng dẫn:

+ Vì R3 và R5 mắc nối liền phải ta có: R35 = R3 + R5 = 6Ω

+ Vì R4 mắc tuy nhiên song với R35 nên:

*

+ Vì R1 mắc tiếp nối cùng với R345 nên: R1345 = R1 + R345 = 10 + 1,5 = 11,5Ω

+ Vì R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên cùng với R1345 nên:

*

lấy một ví dụ 2:Cho đoạn mạch năng lượng điện nlỗi hình mẫu vẽ. Trong đó R1 = 6Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Tính điện trnghỉ ngơi tương tự của đoạn mạch kia.

*

Hướng dẫn:

+ Điện thoại tư vấn M là vấn đề nối giữa điện trsinh sống R2 và R3. M cùng A nối trực tiếp cùng nhau nên M trùng cùng với A.

+ call N là điểm nối giữa năng lượng điện trở R1 với R2. N và B nối thẳng cùng nhau bắt buộc N trùng cùng với B.

Mạch năng lượng điện được vẽ lại nlỗi sau:

*
*

+ Vì (R1 // R2 // R3) nên:

*

lấy một ví dụ 3: Cho đoạn mạch năng lượng điện nlỗi mẫu vẽ. Trong số đó R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, R3 = 10Ω, R4 = 10Ω. Tính điện trngơi nghỉ tương tự của đoạn mạch đó.

*

Hướng dẫn:

+ call M là điểm nối thân năng lượng điện trsống R2 , R3 cùng R4.

Mạch điện được vẽ lại nhỏng sau:

*
*

+ Vì (R3 // R4) nên:

*

+ Vì (R2 nt R34) nên:

+ Vì (R1 // R234) nên:

*

lấy ví dụ như 4: Ba năng lượng điện trsinh hoạt R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Hỏi gồm bao nhiêu giải pháp mắc những điện trnghỉ ngơi này với nhau? Tìm năng lượng điện trsống tương đương trong mỗi trường phù hợp.

Bạn đang xem: Cách tính điện trở tương đương

Hướng dẫn:

Các cách mắc 3 năng lượng điện trsinh sống R1, R2, R3 là:

: Rtđ = R1 + R2 + R3 = 1 + 2 + 3 = 6Ω.

:

*

:

*

:

*

:

*

:

*

:

*

:

*

Vậy: Có 8 biện pháp mắc 3 năng lượng điện trlàm việc R2, R1, R3 nlỗi trên.

lấy một ví dụ 5: Dây dẫn bao gồm năng lượng điện trsinh sống R = 144 Ω. Phải giảm dây ra bao nhiêu đoạn cân nhau để khi mắc các đoạn đó song tuy nhiên nhau, điện trlàm việc tương đương là 4Ω?

Hướng dẫn:

Điện trnghỉ ngơi của mỗi đoạn dây sau khi cắt là:

*

Điện trsinh sống tương đương của n đoạn dây giống nhau mắc // :

*

Ví dụ 6: Có hai các loại điện trlàm việc R1 = 3Ω, R2 = 5Ω. Hỏi nên buộc phải từng một số loại mấy loại nhằm Lúc ghnghiền nối tiếp, chúng có điện trsinh hoạt tương tự là 55Ω?

Hướng dẫn:

gọi x là số năng lượng điện trnghỉ ngơi R1, y là số năng lượng điện trsinh hoạt R2 cần dùng: x, y nguim, dương.

– Điện trsinh sống tương tự khi hệ ghxay nối tiếp:

*

– Vì y nguyên, dương nên: 11 – 0,6x ≥ x ⇒ x ≤ 18,3.

• x = 0 ⇒ y = 11: mạch tất cả 11 điện trsống R2 ghxay tiếp nối.

• x = 5 ⇒ y = 8 : mạch có 5 năng lượng điện trở R1 và 8 điện trsinh sống R2 ghép nối liền.

• x = 10 ⇒ y = 5: mạch bao gồm 10 điện trlàm việc R1 và 5 năng lượng điện trsống R2 ghxay thông suốt.

• x = 15 ⇒ y = 2: mạch gồm 15 năng lượng điện trngơi nghỉ R1 với 2 điện trnghỉ ngơi R2 ghép nối tiếp.

ví dụ như 7: Cho mạch điện nlỗi hình vẽ. Biết R1 = R3 = 2Ω, R2 = R5 = 4Ω, R4 = 5Ω. Tính điện trsinh sống tương tự của mạch.

*

Hướng dẫn:

+ Ta có:

*
mạch cầu ko cân đối.

+ Đầu tiên ta chuyển mạch gồm dạng tam giác AMN thành mạch hình sao.

*

Với:

*

*

+ Mạch điện được vẽ lại đẩy đầy đủ hình.

Ta có:

*

+ Lại có:

*

+ Vậy năng lượng điện trnghỉ ngơi tương đương của mạch là:

*

B. Bài tập

Bài 1.

Xem thêm: Cách Làm Chuồng Gà Chọi Đơn Giản, 7 Cách Làm Chuồng Gà Đá Và Gà Đẻ Trứng

Tính điện trlàm việc tương đương của các đoạn mạch năng lượng điện hình bên, hiểu được các năng lượng điện trsống hầu hết đều bằng nhau với bởi R = 12Ω

*
*
*

Bài 2. Hai dây dẫn, khi mắc tiếp liền tất cả năng lượng điện trnghỉ ngơi to cấp 6,25 lần Khi mắc tuy nhiên tuy vậy. Tính tỉ số năng lượng điện trsinh hoạt của nhì dây.

Bài 3. Có hai các loại năng lượng điện trsinh hoạt 5Ω với 7Ω. Tìm số năng lượng điện trsinh sống mỗi loại làm thế nào cho lúc ghxay nối tiếp ta được điện trở tổng cộng là 95Ω cùng với số điện trsinh sống nhỏ tuổi tuyệt nhất.

Bài 4. Cho mạch điện nlỗi hình vẽ. Biết R1 = R3 = 2Ω, R2 = R5 = 4Ω, R4 = 4Ω. Tính năng lượng điện trsinh sống tương tự của mạch

*

Trắc nghiệm tính điện trnghỉ ngơi tương đương mạch thông liền, mạch song tuy nhiên, mạch cầu Dạng 2: Định mức sử dụng Ôm mang đến đoạn mạch nối liền với song song Trắc nghiệm Định công cụ Ôm cho đoạn mạch nối tiếp với tuy vậy tuy vậy Dạng 3: Tìm số chỉ của Ampe kế và Vôn kế Trắc nghiệm Tìm số chỉ của Ampe kế với Vôn kế 50 bài xích tập trắc nghiệm Định vẻ ngoài Ôm cho đoạn mạch chỉ tất cả năng lượng điện trsinh sống R bao gồm đáp án chi tiết (phần 1) 50 bài xích tập trắc nghiệm Định lao lý Ôm đến đoạn mạch chỉ gồm năng lượng điện trlàm việc R gồm lời giải chi tiết (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 11 tại banmaynuocnống.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán thù 11 bao gồm đáp án Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 gồm câu trả lời chi tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 tất cả đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác

Chuyên mục: Tổng hợp