Cách tính góc nhập xạ

     
Tin tức Giới thiệu Tổ chức Hoạt động Lịch công tác làm việc CỰU HS Tlỗi viện Thông báo Văn bản Công knhị Hình ảnh


Tin tức Giới thiệu Tổ chức Hoạt rượu cồn CỰU HS Thỏng viện Văn uống bản Công knhì Hình ảnh
*

Chuim đề môn ĐỊA LÝ: GÓC NHẬP XẠ

Chuyên ổn đề: GÓC NHẬPhường XẠ

I. LÍ THUYẾT

1. Khái niệm: Góc nhập xạ là góc hòa hợp vị tia sáng sủa mặt ttránh cùng hình chiếu của Trái Đất cùng bề mặt phẳng chân ttách (tiếp đường với bề mặt đất trên điểm đó).

Bạn đang xem: Cách tính góc nhập xạ

2. Ý nghĩa:

+ Cho biết lượng ánh nắng cùng lượng nhiệt đem tới mặt phẳng đất. Góc nhập xạ càng Khủng, lượng ánh sáng và nhiệt đem tới phương diện đất càng lớn

+ Cho biết độ dài của Mặt Trời đối với khía cạnh đất

3. Đặc điểm: Góc nhập xạ đổi khác theo không khí và thời gian

+ Theo vĩ độ: vĩ độ càng tốt, góc phát sáng càng nhỏ

+ Theo mùa: cùng một vĩ độ, mùa hè góc chiếu sáng bự, mùa đông góc thắp sáng bé dại.

+ Theo ngày: buổi sớm góc phát sáng nhỏ tuổi cùng bự dần cho 12h trưa, tiếp nối lại bé dại dần về chiều.

+ Theo địa hình: và một ngọn núi, sườn núi trái hướng với tia sáng sủa Mặt Ttách thông thường có góc chiếu phệ, sườn núi cùng chiều cùng với tia sáng Mặt Ttránh thường sẽ có góc chiếu nhỏ tuổi.

4. Công thức tính

Công thc tng quát mắng : ho = 90o - j ± a, trong đó:

+ ho : góc nhập xạ

+ j : vĩ độ của địa điểm buộc phải tính góc nhập xạ

+ a là góc sản xuất bởi của tia sáng Mặt Trời với phương diện phẳng xích đạo (có cách gọi khác là xích vĩ), 00 ≤ a ≤ 23o27’

- Vào ngày 21/3 và 23/9, Mặt Ttránh lên thiên đỉnh trên xích đạo → a = 0o :

→ Áp dụng công thức: ho = 90o - j

- Vào ngày 22/6 và 22/12, Mặt Ttránh lên thiên đỉnh tại chí đường Bắc với chí đường Nam, a = 23o27’

→ Áp dụng công thức: ho = 90o - j ± 23o27’

+ Nếu j

Tại chào bán cầu mùa hạ: ho = 90o + j - a

Tại phân phối cầu mùa đông: h0 = 90o - j - a

+ Nếu j

Tại buôn bán cầu mùa hạ: ho = 90o + j - a

Tại phân phối cầu mùa đông: h0 = 90o - j - a

- Vào các ngày không giống, ta đề nghị tính a:

Công thức: a = a.n , vào đó:

a: góc chế tác vị tia sáng Mặt Trời cùng khía cạnh phẳng xích đạo

a: tốc độ chuyển động biểu con kiến của Mặt Trời

n: số ngày Mặt Ttránh chuyển động biểu kiến từ thời điểm ngày phân tới ngày cần tính góc nhập xạ

Vận tốc vận động biểu loài kiến của Mặt Ttránh làm việc Bác Bán Cầu:

Từ 21/3 đến 22/6, Mặt Trời hoạt động từ bỏ xích đạo lên chí tuyến Bắc không còn 93 ngày với đi được ”quãng đường” là 23o27’ = 1407’

→ Từng Ngày, MTtránh di chuyển được a= 1407’ : 93 ngày = 15’08” = 908”

+ Tương từ, tự 22/6 →23/9, a = 908”

sống Nam Bán Cầu, từ bỏ 23/9 → 22/12 Mặt Ttránh hoạt động từ bỏ xích đạo lên chí con đường Nam hết 90 ngày cùng đi được ”quãng đường” là 23o27’ = 1407’

→ Mỗi ngày, MTtránh di chuyển được 1407’ : 90 ngày = 938”

+ Từ 22/9 → 21/3 Mặt Trời vận động từ chí tuyến Nam lên xích đạo không còn 89 ngày và đi được ”quãng đường” là 23o27’ = 1407’

→ Mỗi ngày, MTrời dịch rời được 1407’ : 89 ngày = 949”

5. Các dạng bài bác thói quen toán tương quan đến công thức tính góc nhập xạ

- Tính góc nhập xạ thời điểm 12h trưa những ngày

+ Bài toán xuôi: mang đến vĩ độ → tính góc nhập xạ

+ Bài toán thù ngược: đến góc nhập xạ → search vĩ độ

- Tính ngày Mặt Ttránh lên thiên đỉnh

- Tính vĩ độ địa lý của 1 địa điểm

- ....

II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

Bài tập 1: Tính góc nhập xạ thời gian 12h trưa ngày 22/6 tại TPhường thủ đô hà nội (21o02’B), Tôkiô (35o38’B), TP Jakarta (6o09’N)

Giải:

Ta có: vào ngày 22/6, Mặt Trời lên thiên đỉnh ở chí tuyến Bắc, a = 23o27’.

Xem thêm: Cách Làm Xíu Mại Thơm Ngon Chuẩn Vị Người Hoa, Cách Làm Xíu Mại Ngon Ăn Kèm Với Bánh Mì

- Hà Nội Thủ Đô gồm j = 21o02’ o27’ = .a

Thành Phố Hà Nội nằm tại vị trí buôn bán cầu mùa hè → vận dụng công thức

ho = 90o + j - a = 90o + 21o02’ - 23o27’ = 87o35’

- Tôkiô có j = 35o38’> 23o27’ = .a

Tôkio nằm tại phân phối cầu mùa hạ → vận dụng công thức

ho = 90o - j + a = 90o - 35o38’ + 23o27’ = 77o49’

- Jakarta tất cả j = 6o09’ o27’ = .a

Jakarta nằm tại vị trí cung cấp cầu mùa đông → vận dụng công thức

ho = 90o - j - a = 90o - 6o09’ - 23o27’ = 60o24’

bài tập 2: Cho bảng: Vĩ độ của một số vị trí làm việc Đông Nam Á:

Địa điểm

Vĩ độ

Địa điểm

Vĩ độ

TPhường TP Hà Nội (Việt Nam)

21o02’B

TP. Jakarta (Indonesia)

6o09’N

TP Manila (Philipin)

14o35’B

TP.. Dili (Timo Leste)

8o34’N


a. Tính góc nhập xạ thời gian 12h trưa các ngày 20/5, 12/6, 17/8 cùng 2/9 sinh hoạt những địa điểm trên.

b. Tính ngày Mặt Ttách lên thiên đỉnh tại những địa điểm vào bảng.

* Vào ngày 20/5, ta có: a = 908”/ngày, n = 60 ngày

→ a = 908” x 60 = 15o08’

- Ta có: TPhường Hà Nội cùng Manila nằm tại chào bán cầu mùa hạ

+ TP. TP Hà Nội có j = 21o02’B >15o08’ = a → h = 90o - j + a

+ TPhường. Manila gồm j = 14o35’B o08’ = a → h = 90o + j - a

+ TPhường Jakarta với TPhường. Dili nằm tại Nam Bán Cầu, bán cầu mùa đông

→ h = 90o - j - a

- Tương từ, vào trong ngày 12/6, ta có: a = 908”/ngày, n = 83 ngày

→ a = 908” x 83 = 20o56’

- Ta có: TP TP Hà Nội cùng Manila nằm tại vị trí chào bán cầu mùa hạ

+ TP thủ đô tất cả j = 21o02’B >20o56’ = a h = 90o - j + a

+ TP. Manila tất cả j = 14o35’B o56’ = a → h = 90o + j - a

+ TP Jakarta cùng TPhường Dili nằm ở vị trí Nam Bán Cầu, cung cấp cầu mùa đông

→ h = 90o - j - a

* Vào ngày 17/8, ta có: a = 908”/ngày, n = 37 ngày a = 908» x 37 = 9o20’

- Ta có: TPhường thủ đô hà nội với Manila nằm ở cung cấp cầu mùa hè và gồm j > a

→ h = 90o - j + a

+ TPhường Jakarta với TPhường Dili nằm ở vị trí Nam Bán Cầu, buôn bán cầu mùa đông

→ h = 90o - j - a

- Vào ngày 2/9, ta có: a = 908”/ngày, n = 21 ngày

→ a = 908” x 21 = 5o18’

- Ta có: TPhường. Thành Phố Hà Nội và Manila nằm ở vị trí buôn bán cầu ngày hè cùng gồm j > a

→ h = 90o - j + a

+ TPhường Jakarta và TPhường. Dili nằm ở vị trí Nam Bán Cầu, cung cấp cầu mùa đông

→ h = 90o - j - a

- Áp dụng hầu hết công thức trên để tính góc nhập xạ trên các địa điểm ta tất cả Bảng: Góc nhập xạ thời gian 12h trưa những ngày 20/5, 12/6, 17/8 và 2/9 ở TP..

Thành Phố Hà Nội, TP Manila, TPhường Jakarta và TP Dili:

Địa điểm

Vĩ độ

20/5

12/6

17/8

2/9

TPhường. Hà Nội

21o02’B

84o06’

89o54’

78o18’

74o16’

TP Manila

14o35’B

89o27’

83o39’

84o45’

80o42’

TPhường Jakarta

6o09’N

68o43’

62o55’

74o31’

78o33’

TPhường Dili

8o34’N

66o18’

60o30’

72o06’

76o08’

b. Tính ngày Mặt Ttránh lên thiên đỉnh

- Tại Hà Nội: sinh sống Bắc Bán Cầu, từng ngày Mặt Ttách vận động biểu kiến được một góc:

(23o27 x 2) : 186 = 908”

Như vậy Mặt Ttránh chuyển động biểu kiến tự xích đạo mang đến 21o02’B hết:

21o02’: 908” = 83 ngày

→ Ngày Mặt Ttách lên thiên đỉnh lần I: 21/3 + 83 = 12/6

→ Ngày Mặt Trời lên thiên đỉnh lần II: 23/9 - 83 = 2/7

- Tại Manila: sinh hoạt Bắc Bán Cầu , Mặt ttránh vận động biểu loài kiến từ bỏ xích đạo mang lại 14o35’B hết: 14o35’: 908” = 57,82 = 58 ngày

→ Ngày Mặt Trời lên thiên đỉnh lần I: 21/3 + 58 = 18/5

Ngày Mặt Trời lên thiên đỉnh lần II: 23/9 - 58 = 27/7

- Tại Jakarta: làm việc Nam Bỏn Cầu

+ Trong thời gian từ bỏ 23/9 mang đến 22/12, mỗi ngày Mặt Ttránh chuyển động biểu kiến được 1 góc:

23o27 : 90 = 938”

Mặt ttránh vận động biểu kiến trường đoản cú xích đạo đến 6o09’N hết:

6o09’ : 938” = 23,6 = 24 ngày

→ Ngày Mặt Trời lên thiên đỉnh lần I: 23/9 + 24 = 17/10

+ Trong thời gian từ bỏ 22/12 đến 21/3, hằng ngày Mặt Ttránh vận động biểu kiến được một góc: 23o27 : 89 = 949”

Mặt ttránh vận động biểu con kiến từ bỏ xích đạo mang đến 6o09’N hết:

6o09’ : 949” = 23,3 = 23 ngày

→ Ngày Mặt Ttránh lên thiên đỉnh lần II: 21/3 - 23 = 26/2

- Tạii Dili: ở Nam Bỏn Cầu

+ Trong thời gian trường đoản cú 23/9 mang đến 22/12, Mặt ttách vận động biểu loài kiến tự xích đạo mang lại 8o34’N hết: 8o34’ : 938” = 32,88 = 33 ngày

→ Ngày Mặt Ttránh lên thiên đỉnh lần I: 23/9 + 33 = 26/10

+ Trong thời hạn từ 22/12 đến 21/3, Mặt trời chuyển động biểu kiến trường đoản cú xích đạo đến 8o34’N hết: 8o34’ : 949” = 32,4 = 32 ngày

→ Ngày Mặt Ttránh lên thiên đỉnh II: 21/3 - 32 = 17/2

những bài tập 3: Cho thị trấn H nằm tại vị trí khiếp độ 105º45Đ, trong vùng nội chí tuyến

Xác định vĩ độ của tỉnh thành H biết góc nhập xạ thời điểm 12 h trưa của thị trấn kia vào trong ngày 22/6 là 87o35’.Tính góc nhập xạ thời điểm 12h trưa tại thành thị này vào trong ngày 30-4, quanh đó thành phố H còn đông đảo địa điểm như thế nào trên Trái Đất tất cả góc nhập xạ cơ hội 12 h trưa bởi góc nhập xạ của thành phố này?

c. Xác định ngày Mặt Ttránh lên thiên đỉnh trên thành thị H.

Giải:

a. Vào ngày 22/6, góc nhập xạ dịp 12 h trưa của thành phố H là 87o35’.

→ Thành phố H nằm ở vị trí Bắc Bán Cầu (vày vào thời buổi này, tất cả những địa điểm ngơi nghỉ vùng nội chí con đường Bắc Bán Cầu đều có ho trực thuộc khoảng chừng : 66o33’≤ ho o )

H phía bên trong vùng nội chí tuyến Bắc Bán Cầu → góc nhập xạ trên đây được tính theo công thức

ho = 90o + j - a

87o35’ = 90o + j - 23o27’

→ - j = 90o - 23o27’ - 87o35’ = -21o2’ → j = 21o02’B

*
Tọa độ địa lý của thị trấn H là: 105º45 Đ

21o02’B

b. Tính góc nhập xạ thời điểm 12h trưa tại TP này vào trong ngày 30-4, kế bên thành phố H còn các địa điểm như thế nào bên trên Trái Đất tất cả góc nhập xạ thời điểm 12 h trưa bởi góc nhập xạ của thành phố này?

- Ta có: ngày 30-4 nằm trong vòng thời hạn Mặt Ttách chuyển động biểu con kiến tự xích đạo lên chí tuyến đường Bắc, trong thời gian này, mỗi ngày Mặt Trời hoạt động biểu loài kiến được 1 góc = 23o27’ : 93 ngày ≈ 908’’

Số ngày MT hoạt động biểu con kiến rảnh rỗi 21/3 mang đến 30/4 là: 40 ngày

→ Vào ngày 30-4, tia sáng sủa Mặt Trời tạo thành với Mặt phẳng xích đạo 1 góc:

a = a.n = 908’’ x 40 ≈ 10o54’ o02’

- Thành phố H nằm ở vị trí chào bán cầu mùa hạ → vận dụng công thức

ho = 90o - j + a = 90o - 21o02’ + 10o54’ = 79o52’

- Tìm các vị trí tất cả h = 79o52’ vào 30/4

Ta gồm những phương pháp tính h vào trong ngày 30-4 nhỏng sau:

+ Tại Bắc Bán Cầu (bán cầu mùa hạ):

. Nếu j >a → ho = 90o - j + a → những vị trí nằm tại vị trí 21o02’B tương đương thị thành H.

. Nếu j o + j - a → 90o + j - 10o54’ = 79o52’

→ j = - 90o +10o54 + 79o52’ = 0o46’B

+ Tại NBC (buôn bán cầu mùa đông):

ho = 90o - j - a → 90o - j - 10o54’ = 79o52’

→ j = 90o - 10o54 - 79o52’ = - 0o46’→ nhiều loại (vị vĩ độ của những địa điểm trên TĐ bắt buộc ở trong khoảng 0o≤ j ≤ 90o)

d. Xác định ngày Mặt Ttách lên thiên đỉnh trên thị trấn này.

- Ta tất cả, ở Bắc Bán Cầu , mỗi ngày Mặt Ttránh hoạt động biểu kiến được một góc: 908”

→ vì thế Mặt ttách chuyển động biểu kiến trường đoản cú xích đạo mang lại 21o02’B hết: 21o02’: 908” = 83 ngày


Chuyên mục: Tổng hợp