Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ

     

Tính phân bổ công cụ dụng cụ

Thông tư Số 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Những tài sản có giá trị Cách khấu hao TSCĐ trong công ty xây dựng

*
*
Những tài sản có giá trị

1. Các phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ

Dựa vào giá trị và thời gian sử dụng CCDC các bạn có thể phân bổ theo các cách sau:

– Nếu CCDC có giá trị nhỏ: Các bạn có thể hạch toán luôn vào chi phí của tháng đó.

Bạn đang xem: Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ

– Nếu CCDC có giá trị lớn: Các bạn có thể phân bổ làm nhiều kỳ (Bạn phải lập 1 bảng phân bổ CCDC và phân bổ theo giá trị và thời gian sử dụng thực tế của DN. Chi phí phân bổ đó sẽ được trích đều vào hàng tháng)– Căn cứ vào thời gian sử dụng CCDC mà bạn lựa chọn cho vào chi phí trả trước dài hạn hoặc ngắn hạn.

Xem thêm: Cách Chuyển File Word Sang Hình Ảnh Đơn Giản, Cách Chuyển Đổi Word Sang File Ảnh

Chú ý: Thời gian phân bổ các loại công cụ dụng cụ tối đa không quá 3 năm (Điểm d Khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC)

– Khi đưa CCDC vào sử dụng, thì ngày đưa vào sử dụng là ngày bắt đầu tính Phân bổ CCDC:

2. Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ làm nhiều kỳ

Mức phân bổ hàng năm =Giá trị CCDC
Thời gian phân bổ
Mức phân bổ hàng tháng =Mức phân bổ hàng năm
12 tháng

Nếu CCDC mua về mà sử dụng ngay các phải xác định ngày đưa CCDC vào sử dụng, cụ thể như sau:

Mức phân bổ trong tháng phát sinh =Giá trị CCDC XSố ngày sử dụng trong tháng
Thời gian phân bổ ( X ) Tổng số ngày của tháng p/s

Ta có:

Số ngày sử dụng trong tháng =Tổng số ngày của tháng p/s –Ngày bắt đầu sử dụng +1

Để hiểu rõ hơn, hãy cùng chúng tôi tham khảo 1 ví dụ cụ thể trong cách tính phân bổ công cụ dụng cụ theo thông tư 45

3. Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ thể như sau:

Bước 1: Xác định thời gian phân bổ CCDC:

– Công ty dự định sẽ phân bổ cho 12 tháng (1 năm).

Bước 2: Xác định mức phân bổ trong tháng 3/2014: (vì mua về sử dụng ngay)

Mức phân bổ trong tháng 3/2014 = x Số ngày sử dụng trong tháng 3.Trong đó:– Giá trị CCDC: 22.000.000– Thời gian phân bổ: 12 tháng– Tổng số ngày của tháng 3/2014: là 31 ngày.– Số ngày sử dụng trong tháng 3 = Tổng số ngày của tháng 3 – Ngày bắt đầu sử dụng + 1 = (31 – 6 + 1) = 26 ngày=> Mức phân bổ trong tháng 3 = <22.000.000 / (12 x 31) > x 26 = 1.537.635

Bước 3: Xác định mức phân bổ hàng năm:

Mức phân bổ hàng năm = Giá trị CCDC / Thời gian phân bổTrong đó:– Giá trị CCDC = 22.000.000 – 1.537.635 = 20.462.366 (Vì đã phân bổ ở tháng 3)– Thời gian phân bổ = 1 năm=> Mức phân bổ hàng năm = 20.462.366 / 1 = 20.462.366

Bước 4: Xác định mức phân bổ hàng tháng:

Mức phân bổ hàng tháng = Mức phân bổ hàng năm /12 tháng (Nhưng vì mình đã phân bổ tháng 3 rồi, nên mình sẽ chia cho 11 tháng)=> Mức phân bổ hàng tháng = 20.462.366 / 11 = 1.860.215

Như vậy trong tháng 3/2014 các bạn được phân bổ 1.537.635 vào chi phí sản xuất kinh doanh.– Hàng tháng được phân bổ 1.860.215 và được phân bổ trong 1 năm.


Chuyên mục: Tổng hợp