Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ

     

Tính phân chia công ráng dụng cụ

Thông bốn Số 45/2013/TT-BTC của cục tài bao gồm quy định: Những gia sản có giá chỉ trị phương pháp khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp xây dựng

*
*
Những gia sản có quý hiếm

1. Các phương thức phân bổ công cụ dụng cụ

Dựa vào quý hiếm và thời gian sử dụng CCDC các bạn có thể phân bửa theo những cách sau:

– nếu CCDC có mức giá trị nhỏ: Các chúng ta có thể hạch toán luôn luôn vào túi tiền của mon đó.

Bạn đang xem: Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ

– trường hợp CCDC có mức giá trị lớn: Các bạn cũng có thể phân té làm những kỳ (Bạn phải khởi tạo 1 bảng phân bổ CCDC và phân chia theo giá trị và thời gian sử dụng thực tiễn của DN. Túi tiền phân ngã đó sẽ tiến hành trích đa số vào mặt hàng tháng)– căn cứ vào thời gian sử dụng CCDC mà bạn lựa chọn mang lại vào túi tiền trả trước dài hạn hoặc ngắn hạn.

Xem thêm: Cách Chuyển File Word Sang Hình Ảnh Đơn Giản, Cách Chuyển Đổi Word Sang File Ảnh

Chú ý: Thời gian phân chia các loại luật pháp dụng cụ về tối đa không thực sự 3 năm (Điểm d Khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC)

– Khi chuyển CCDC vào sử dụng, thì ngày chính thức đi vào sử dụng là ngày bắt đầu tính phân bổ CCDC:

2. Biện pháp tính phân bổ công cụ hình thức làm nhiều kỳ

Mức phân bổ hàng năm =Giá trị CCDC
Thời gian phân bổ
Mức phân bổ hàng tháng =Mức phân bổ hàng năm
12 tháng

Nếu CCDC cài đặt về mà áp dụng ngay những phải xác minh ngày gửi CCDC vào sử dụng, rõ ràng như sau:

Mức phân bổ vào tháng phát sinh =Giá trị CCDC XSố ngày sử dụng trong tháng
Thời gian phân bổ ( X ) Tổng số ngày của mon p/s

Ta có:

Số ngày áp dụng trong tháng =Tổng số ngày của tháng p/s –Ngày ban đầu sử dụng +1

Để hiểu rõ hơn, hãy cùng công ty chúng tôi tham khảo 1 ví dụ ví dụ trong cách tính phân bổ công cụ vẻ ngoài theo thông bốn 45

3. Cách tính phân chia công cố gắng dụng cụ thể như sau:

Bước 1: xác định thời gian phân bổ CCDC:

– công ty dự định sẽ phân chia cho 12 mon (1 năm).

Bước 2: Xác định nấc phân bổ hồi tháng 3/2014: (vì cài về sử dụng ngay)

Mức phân bổ trong thời điểm tháng 3/2014 = x Số ngày sử dụng trong thời điểm tháng 3.Trong đó:– Giá trị CCDC: 22.000.000– Thời gian phân bổ: 12 tháng– Tổng số ngày của mon 3/2014: là 31 ngày.– Số ngày sử dụng hồi tháng 3 = toàn bô ngày của tháng 3 – Ngày bắt đầu sử dụng + 1 = (31 – 6 + 1) = 26 ngày=> Mức phân bổ vào tháng 3 = <22.000.000 / (12 x 31) > x 26 = 1.537.635

Bước 3: Xác định mức phân bổ hàng năm:

Mức phân bổ hàng năm = Giá trị CCDC / Thời gian phân bổTrong đó:– Giá trị CCDC = 22.000.000 – 1.537.635 = 20.462.366 (Vì đã phân bổ ở tháng 3)– Thời gian phân bổ = 1 năm=> Mức phân bổ hàng năm = 20.462.366 / 1 = 20.462.366

Bước 4: Xác định mức phân chia hàng tháng:

Mức phân bổ hàng tháng = Mức phân bổ hàng năm /12 tháng (Nhưng vì mình đã phân bổ tháng 3 rồi, đề xuất mình sẽ phân tách cho 11 tháng)=> Mức phân bổ hàng tháng = 20.462.366 / 11 = 1.860.215

Như vậy hồi tháng 3/2014 chúng ta được phân bổ 1.537.635 vào chi phí sản xuất tởm doanh.– mỗi tháng được phân bổ 1.860.215 và được phân chia trong 1 năm.


Chuyên mục: Tổng hợp