Cách tính tỷ lệ dân số phụ thuộc

     
*
*
Trang chủ :: Hướng dẫn sử dụng :: Hỗ trợ :: Đăng nhập
*
GIỚI THIỆU
Tổng quan">Tổng quan
Phương án điều tra">Phương án điều tra
Phiếu điều tra">Phiếu điều tra
NHÓM CHỈ TIÊU TỔNG HỢP
1. Dân số chung">1. Dân số chung
2. Dân số 15 tuổi trở lên">2. Dân số 15 tuổi trở lên
3.


Bạn đang xem: Cách tính tỷ lệ dân số phụ thuộc


Xem thêm: Top 12 Trường Dạy Học Nghề Spa Ở Tphcm, Học Nghề Spa Ở Đâu Tốt Ở Tp

Dân số trong độ tuổi lao động">3. Dân số trong độ tuổi lao động
4. Dân số 15 - 34">4. Dân số 15 - 34
SIÊU DỮ LIỆU
Khái niệm, định nghĩa, cách tính">Khái niệm, định nghĩa, cách tính
Danh mục điều tra">Danh mục điều tra
Danh sách biểu">Danh sách biểu
Biến phân tổ">Biến phân tổ
*
SIÊU DỮ LIỆU > Khái niệm, định nghĩa, cách tính
*
*

Tên chỉ tiêu: Dân số phụ thuộc và tỷ số phụ thuộc
Dân số phụ thuộc là dân số thuộc độ tuổi nhất định nào đó. Thông thường dân số phụ thuộc là dân số dưới 15 tuổi (dân số trẻ) và dân số từ 65 tuổi trở lên (dân số già).Tỷ số phụ thuộc chung biểu thị phần trăm số người dưới 15 tuổi (0-14) và từ 65 tuổi trở lên trên 100 người ở nhóm tuổi 15-64. Tỷ số phụ thuộc trẻ biểu thị phần trăm số người dưới 15 tuổi (0-14) trên 100 người ở nhóm tuổi 15-64.Tỷ số phụ thuộc già biểu thị phần trăm số người trên 65 tuổi trở lên trên 100 người ở nhóm tuổi 15-64.

*

Chuyên mục: Tổng hợp