Cách vẽ biểu đồ tròn

     
BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI trung học phổ thông QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

a. Vết hiệu phân biệt biểu đồ vật Tròn (địa lý)

 

b. Phương pháp vẽ biểu thiết bị Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-69)

" data-medium-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259" data-large-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=664" class="alignnone size-full wp-image-9817" src="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png" alt="T-69" width="664" height="768" srcset="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png 664w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=130&h=150 130w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259&h=300 259w" sizes="(max-width: 664px) 100vw, 664px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-69)
*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-58)

" data-medium-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300" data-large-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9723" src="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png" alt="T-58" width="796" height="760" srcset="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png 796w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=150&h=143 150w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300&h=286 300w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=768&h=733 768w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-58)" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-53)

" data-medium-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300" data-large-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9693" src="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png" alt="T-53" width="878" height="756" srcset="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png 878w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=150&h=129 150w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300&h=258 300w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=768&h=661 768w" sizes="(max-width: 878px) 100vw, 878px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-53)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-51)

" data-medium-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300" data-large-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9676" src="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png" alt="T-50" width="798" height="760" srcset="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png 798w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=150&h=143 150w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300&h=286 300w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=768&h=731 768w" sizes="(max-width: 798px) 100vw, 798px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-51)

c. Bí quyết nhận xét biểu vật dụng Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png" alt="T-57" width="760" height="758" srcset="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150&h=150 150w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300&h=300 300w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

d. Rất nhiều lỗi thường gặp gỡ khi vẽ biểu thứ Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png" alt="T-34" width="932" height="768" srcset="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150&h=124 150w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300&h=247 300w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768&h=633 768w" sizes="(max-width: 932px) 100vw, 932px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-34)

e. Phải dùng thước đo % (không cần lấy % x 3,6o), không nên dùng thước đo độ

 

g. Lấy một ví dụ minh họa cụ thể biểu vật dụng Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-47)

" data-medium-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300" data-large-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9660" src="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png" alt="T-47" width="926" height="768" srcset="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png 926w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=150&h=124 150w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300&h=249 300w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=768&h=637 768w" sizes="(max-width: 926px) 100vw, 926px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-47)

" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-24)

" data-medium-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296" data-large-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9553" src="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png" alt="T-24" width="758" height="768" srcset="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png 758w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=148&h=150 148w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296&h=300 296w" sizes="(max-width: 758px) 100vw, 758px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-24)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-02)

" data-medium-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300" data-large-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9422" src="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png" alt="T-02" width="812" height="746" srcset="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png 812w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=150&h=138 150w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300&h=276 300w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=768&h=706 768w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-02)
*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-03)

" data-medium-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300" data-large-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9427" src="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png" alt="T-03" width="900" height="750" srcset="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png 900w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=150&h=125 150w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300&h=250 300w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=768&h=640 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-03)

 

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC MẶN, LỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

CỦA VIỆT NAM, NĂM 2005 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

 -Nuôi cá

281,7

302,8

 -Nuôi tôm

4,9

4,5

 -Nuôi các thành phần hỗn hợp và thuỷ sản khác

1,6

1,2

Diện tích nước mặn, lợ:

-Nuôi cá

10,1

36,9

-Nuôi tôm

528,3

363,0

-Nuôi các thành phần hỗn hợp và thuỷ sản khác

122,2

29,8

Vẽ biểu đồ tương thích nhất biểu hiện cơ cấu diện tích mặt nước ngọt và nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản của Việt Nam, năm 2005 và năm 2014.

Bạn đang xem: Cách vẽ biểu đồ tròn

Rút ra đều nhận xét nên thiết.

Cách vẽ:

1.Vẽ biểu đồ:

*Tính quy mô nửa đường kính nữa con đường tròn:

*Tính tổ chức cơ cấu (%):

Áp dụng phương pháp tính như trên, ta được bảng công dụng đầy đầy đủ sau:

Bảng: Cơ cấu diện tích mặt nước ngọt và nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản

của Việt Nam, năm 2005 và năm 2014

(Đơn vị: %)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

100,0

100,0

 -Nuôi cá

97,7

98,2

 -Nuôi tôm

1,7

1,5

 -Nuôi tất cả hổn hợp và thuỷ sản khác

0,6

0,3

Diện tích nước mặn, lợ:

100,0

100,0

-Nuôi cá

1,5

8,6

-Nuôi tôm

80,0

84,5

-Nuôi tất cả hổn hợp và thuỷ sản khác

18,5

6,9

*Vẽ biểu đồ: 

Lưu ý:

-Tổng cơ cấu 100% tương ứng nữa con đường tròn (1800).

-Do kia 1% tương ứng cung 1,80 của con đường tròn.

Xem thêm: Video: Băng Nhóm Chém Nhau Kinh Hoàng Trong Đêm Ở Bình Phước

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-21)

" data-medium-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300" data-large-file="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9536" src="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png" alt="T-21" width="1000" height="762" srcset="https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png 1000w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=150&h=114 150w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300&h=229 300w, https://rmeilan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=768&h=585 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-21)

2.Nhận xét (và đối chiếu bảng số liệu):

Tổng diện tích phương diện nước nuôi trồng thuỷ sản của việt nam từ 2005 – năm trước giảm tự 948,8 xuống 738,2 nghìn ha, năm năm trước giảm 1,3 lần năm 2005, cầm thể:

+Diện tích phương diện nước ngọt tăng: vội vàng 1,1 lần (308,5 nghìn ha đối với 288,2 ngàn ha)

+Diện tích phương diện nước mặn, lợ giảm: vội 1,5 lần (660,6 ngàn ha đối với 429,7 nghìn ha)

Về quy mô diện tích s nước mặn, lợ luôn luôn cao hơn diện tích mặt nước ngọt, nạm thể:

+Năm 2005: gấp 2,3 lần (660,6 ngàn ha đối với 288,2 ngàn ha)

+Năm 2014: vội 1,4 lần (429,7 nghìn ha đối với 308,5 nghìn ha)

Về cơ cấu:

+Đối với diện tích s mặt nước ngọt:

-Nuôi cá chiếm khủng nhất: 97,7% với 98,2%, tăng 21,1 nghìn ha.

-Nuôi tôm (dưới 2%), nuôi láo lếu hợp, thuỷ sản không giống (dưới 1%) chiếm rất nhỏ, ít biến động.

+Đối với diện tích s mặt mặn, lợ:

-Nuôi tôm chiếm bự nhất: 80,0% và 84,5%, nhưng bớt 165,3 nghìn ha.

-Nuôi cá chiếm khá nhỏ, tăng nhanh: 26,8 nghìn ha (1,5% lên 8,6%)

-Nuôi lếu láo hợp, thuỷ sản khác chỉ chiếm khá, sút nhanh: 92,4 ngàn ha (18,5% xuống 6,9%)

=>Nhìn chung, diện tích mặt nước ngọt tăng khá, chiếm đa số là diện tích nuôi cá; so với diện tích khía cạnh nước mặn, lợ nhiều hơn diện tích khía cạnh nước ngọt, vẫn có xu hướng giảm với chiếm đa số là diện tích nuôi tôm.


Chuyên mục: Tổng hợp