Cách xét học bổng theo tín chỉ

     

Quy định về cơ chế học tập bổng cho sinch viên Đại học tập bao gồm quytrong đào tạo và giảng dạy theo hệ thống tín chỉ tại ngôi trường Đại học Kinh tế TPhường. Hồ Chí Minh

(Ban hành tất nhiên Quyết định số 2607 /QĐ-ĐHKT-QLĐT ngà11 tháng 9 năm 2018

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinch tế TP. Hồ Chí Minh)

____________________

Chương thơm I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

Quy định này điều chỉnh về cơ chế học tập bổng trong đào tạo và huấn luyện theo hệ thống tín chỉ mang đến sinh viên Đại học bao gồm quy (dưới đây Call tắt là sinh viên) còn trong thời hạn huấn luyện theo chiến lược của khóa huấn luyện và vừa lòng ĐK xét học tập bổng theo nguyên lý tại ngôi trường Đại học tập Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (rmeilan.com.vn).

Bạn đang xem: Cách xét học bổng theo tín chỉ

Điều 2. Tên học bổng

Học bổng rmeilan.com.vn gồm 03 loại học bổng vẫn áp dụng cùng với tên thường gọi rõ ràng như sau:

1. Học bổng Khuyến khích học hành rmeilan.com.vn:

– Dành đến sinch viên gồm hiệu quả học hành với tập luyện tự các loại tương đối trở lên, không biến thành kỷ hiện tượng tự mức khiển trách trsống lên vào học tập kỳ xét học bổng với còn trong tiêu chuẩn được cung cấp học tập bổng.

– Dành mang đến tân sinc viên gồm điểm xét tuyển chọn nguồn vào cao và còn vào chỉ tiêu cung cấp học tập bổng.

2. Học bổng Hỗ trợ học hành rmeilan.com.vn:

– Dành mang lại sinh viên có thực trạng trở ngại quanh đó các đối tượng người tiêu dùng chế độ, tất cả hiệu quả học hành từ mức độ vừa phải khá và tác dụng tập luyện từ một số loại tương đối trsinh sống lên, không trở nên kỷ mức sử dụng tự mức khiển trách trong học kỳ xét học bổng và còn trong tiêu chí cung cấp học tập bổng.

– Dành đến tân sinc viên bao gồm yếu tố hoàn cảnh khó khăn ko kể những đối tượng cơ chế và còn trong tiêu chí cấp học bổng.

3. Học bổng từ các đơn vị chức năng ngoài trường: là học bổng được các cá nhân, đơn vị chức năng không tính rmeilan.com.vn cấp đến sinch viên bởi những bề ngoài được rmeilan.com.vn liên kết, chào đón với triển khai trong thời hạn.

Điều 3. Quỹ học bổng rmeilan.com.vn

1. Quỹ học tập bổng rmeilan.com.vn là số chi phí rmeilan.com.vn dành để cung cấp học bổng mang đến sinh viên bao gồm quy, được ra đời tự các nguồn sau:

– Trích tỷ lệ % trường đoản cú thu nhập khoản học phí ĐHCQ để lập quỹ học bổng rmeilan.com.vn theo luật pháp của Sở Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo;

– Trích trường đoản cú Quỹ hỗ trợ sinh viên rmeilan.com.vn;

– Nguồn học tập bổng kêu gọi những mối cung cấp tài trợ tự công ty lớn và liên kết tự các đơn vị chức năng ngoài trường.

2. Từ Quỹ học tập bổng rmeilan.com.vn, Hiệu trưởng đưa ra quyết định tổng thể tiền phân chia giành cho từng một số loại học tập bổng trong năm.

Điều 4. Suất học tập bổng rmeilan.com.vn

Có 02 loại suất học tập bổng rmeilan.com.vn:

– Suất học bổng toàn phần: là suất học bổng có mức giá trị bằng 100% mức học phí vừa đủ của 15 tín chỉ (được tính tương đương với cùng một học tập kỳ) của từng khóa xét học tập bổng tương ứng.

– Suất học tập bổng bán phần: là suất học bổng có mức giá trị bằng 1/2 nút ngân sách học phí mức độ vừa phải của 15 tín chỉ (được tính tương đương với một học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương xứng.

Điều 5. Cnạp năng lượng cứ xét học tập bổng rmeilan.com.vn

1. Điểm mức độ vừa phải tích trữ và điểm rèn luyện của học tập kỳ trước là căn cứ xét học tập bổng mang lại học tập kỳ hiện giờ. Cụ thể:

– Điểm vừa đủ tích lũy (sau đây điện thoại tư vấn là hiệu quả học tập) là vấn đề vừa phải có hệ số (số tín chỉ của học phần) của toàn bộ điểm cục bộ học tập phần sinc viên ĐK học ở trong chương trình giảng dạy đầu tiên trong học tập kỳ xét học bổng được xem theo công thức sau:

*
*

Trong đó:

ĐTBTL_XHB: điểm vừa phải tích lũy xét học tập bổng.

Đi: điểm cục bộ học phần của học tập phần i.

ai: số tín chỉ của học tập phần i tmê man gia xét học tập bổng.

n: số học phần sinc viên đăng ký học trực thuộc chương trình huấn luyện và giảng dạy thứ nhất vào học kỳ xét học tập bổng. Bao gồm toàn bộ học tập phần trả nợ, cải thiện, từ bỏ chọn; bên cạnh những học phần đưa điểm (bao gồm cả học tập phần Tiếng Anh); quanh đó học phần Giáo dục thể hóa học, Giáo dục đào tạo quốc phòng và nước ngoài ngữ 2.

– Điểm rèn luyện (sau đây Call là tác dụng rèn luyện) được căn cứ theo Quyết định số 3193/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 mon 9 năm năm ngoái của Hiệu trưởng về Quy định Đánh giá tác dụng rèn luyện sinh viên ĐH bao gồm quy.

2. Đối cùng với tân sinch viên, địa thế căn cứ xét học bổng là vấn đề xét tuyển nguồn vào rmeilan.com.vn hoặc theo phương tiện của Đề án tuyển sinch Đại học tập chủ yếu quy của ngôi trường.

Điều 6. Nguyên ổn tắc chung

– Tất cả học bổng huy động từ bỏ các nguồn trong cùng ngoài ngôi trường sẽ tiến hành quy đổi tương đương với các suất học tập bổng rmeilan.com.vn (nhắc cả các suất học tập bổng của những đơn vị tài trợ trao trực tiếp cho các Khoa/Viện huấn luyện và đào tạo, Đoàn TN – Hội SV cùng mang đến sinc viên);

– Mỗi sinh viên chỉ được nhận tương đương 01 suất học tập bổng toàn phần trong học tập kỳ xét học tập bổng rmeilan.com.vn, trừ trường vừa lòng học bổng được trao bên dưới dạng hiện nay vật dụng, suất học tập, …;

– Danh sách sinch viên được cung cấp học tập bổng khuyến nghị tiếp thu kiến thức rmeilan.com.vn, học bổng hỗ trợ tiếp thu kiến thức rmeilan.com.vn được ra mắt trong thời điểm tháng 5 với tháng 11 mặt hàng năm;

– Học bổng rmeilan.com.vn chỉ được cung cấp vào thời hạn chiến lược của khóa đào tạo và huấn luyện. Thời gian tạm ngưng, kéo dãn cùng thời hạn học tập lấy bởi trang bị nhị không được xét cấp học bổng. Các khóa trước khóa 44 xét cấp cho học tập bổng từ bỏ học tập kỳ 2; từ bỏ khóa 44 trnghỉ ngơi trong tương lai xét cấp học tập bổng tự học tập kỳ 1.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP rmeilan.com.vn

Điều 7. Điều khiếu nại được xét học tập bổng khuyến nghị tiếp thu kiến thức rmeilan.com.vn

1. Sinch viên được xét học bổng khuyến nghị học tập rmeilan.com.vn phải thỏa mãn nhu cầu những điều kiện sau:

– Có kết quả học tập và công dụng tập luyện tự các loại tương đối trnghỉ ngơi lên;

– Đạt 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) với cả học tập phần đăng ký vào học tập kỳ được tính vào điểm vừa đủ tích lũy xét học tập bổng;

– Số tín chỉ sinh viên đăng ký vào học tập kỳ (∑ ai) bắt buộc to hơn hoặc bằng 15 tín chỉ. Các trường vừa lòng đặc trưng, Trường đang lưu ý rõ ràng với thông tin mang lại sinc viên biết.

– Không bị kỷ nguyên lý tự mức khiển trách nát trsinh sống lên vào học kỳ xét học tập bổng;

– Chưa nhận ngẫu nhiên học bổng như thế nào tương đương với 01 suất học tập bổng toàn phần của học tập bổng rmeilan.com.vn.

2. Tân sinh viên được xét học bổng khuyến khích học hành rmeilan.com.vn yêu cầu thỏa các ĐK sau:

– Có điểm xét tuyển đầu vào xét trang bị trường đoản cú trường đoản cú trên xuống theo tiêu chí phân bổ học tập bổng rmeilan.com.vn;

– Chưa nhấn bất kỳ học bổng làm sao tương tự cùng với 01 suất học tập bổng toàn phần của học tập bổng rmeilan.com.vn.

Điều 8. Các nấc học bổng khuyến khích học hành rmeilan.com.vn

1. Đối với sinh viên những khóa:

– Mức học bổng loại xuất sắc: bởi 150% suất học bổng toàn phần, áp dụng đối với sinh viên gồm hiệu quả tiếp thu kiến thức xuất sắc đẹp và hiệu quả tập luyện xuất sắc;

– Mức học tập bổng nhiều loại giỏi: bằng suất học bổng toàn phần, vận dụng so với sinch viên gồm công dụng học tập đạt loại tốt với hiệu quả rèn luyện đạt nhiều loại tốt;

– Mức học tập bổng các loại khá: bởi suất học tập bổng phân phối phần, áp dụng đối với sinc viên bao gồm kết quả tiếp thu kiến thức đạt từ nhiều loại khá trsinh hoạt lên cùng kết quả tập luyện đạt một số loại khá trở lên.

2. Đối với tân sinc viên, xét cấp cho học tập bổng căn cứ vào tiêu chuẩn phân bổ học bổng rmeilan.com.vn.

Xem thêm: Nguyên Nhân Gây Mụn Mọc Ở Cánh Mũi Bạn Cần Biết, Nguyên Nhân Gây Mụn Ở Mũi Và Cách Điều Trị

Điều 9. Ngulặng tắc xét cung cấp học tập bổng khuyến nghị học hành rmeilan.com.vn

– Phòng QLĐT-CTSV desgin phương án cấp học tập bổng khuyến nghị học tập rmeilan.com.vn và trình Hội đồng xét học tập bổng ra quyết định căn cứ vào:

+ Số chi phí phân chia cho học tập bổng khuyến nghị học tập rmeilan.com.vn đối với từng chuyên ngành, từng khóa học;

+ Kết quả học tập, tác dụng rèn luyện của sinh viên; Đối cùng với tân sinh viên căn cứ vào điểm xét tuyển chọn đầu vào.

– Nếu số lượng sinch viên đầy đủ ĐK được cấp cho học tập bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì Hội đồng xét học bổng vẫn thực hiện xét, cấp học bổng theo máy tự ưu tiên trường đoản cú trên xuống cho đến khi hết số suất học bổng đã làm được xác minh. Nếu sinch viên có cùng kết quả học tập thì sinc viên làm sao tất cả điểm rèn luyện cao hơn nữa sẽ được ưu tiên.

Chương thơm III

QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP rmeilan.com.vn

Điều 10. Điều khiếu nại tmê say gia học bổng hỗ trợ học tập rmeilan.com.vn

1. Sinch viên tđê mê gia học bổng cung cấp tiếp thu kiến thức rmeilan.com.vn nên thỏa mãn nhu cầu các điều kiện sau:

– Thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc tất cả yếu tố hoàn cảnh mái ấm gia đình khó khăn;

– Có tác dụng tiếp thu kiến thức đạt từ vừa đủ hơi trlàm việc lên với hiệu quả tập luyện từ một số loại hơi trngơi nghỉ lên;

– Không tất cả môn như thế nào dưới điểm 5 (theo thang điểm 10) đối với cả học tập phần ĐK vào học kỳ được xem vào điểm trung bình tích điểm xét học bổng;

– Không bị kỷ cách thức trường đoản cú mức khiển trách nát trsinh hoạt lên vào học kỳ xét học tập bổng;

– Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương tự cùng với 01 suất học bổng toàn phần của học tập bổng rmeilan.com.vn.

2. Tân sinh viên tđắm đuối gia học bổng cung ứng học hành rmeilan.com.vn đề xuất thỏa những ĐK sau:

– Thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc tất cả thực trạng gia đình cực nhọc khăn;

– Chưa dấn bất kỳ học bổng như thế nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng rmeilan.com.vn.

Điều 11. Các nấc học bổng cung ứng học tập rmeilan.com.vn

1. Học bổng toàn phần, cung cấp cho những đối tượng người sử dụng sinc viên nhỏng sau:

– Sinch viên bao gồm yếu tố hoàn cảnh khó khăn (tìm hiểu thêm phụ lục 1) với bao gồm kết quả học hành trường đoản cú 6.5 trsinh sống lên, hiệu quả rèn luyện đạt từ một số loại xuất sắc trngơi nghỉ lên;

– Tân sinc viên có thực trạng khó khăn (tham khảo phú lục 1) cùng điểm trúng tuyển đầu vào xét tự trên xuống trong kỳ xét học tập bổng.

2. Học bổng cung cấp phần: cấp mang lại sinh viên bao gồm hoàn cảnh trở ngại (xem thêm prúc lục 1) và gồm hiệu quả tiếp thu kiến thức tự 6.0 trnghỉ ngơi lên, hiệu quả tập luyện đạt tự các loại hơi trngơi nghỉ lên.

Điều 12. Nguyên ổn tắc xét, cấp cho học bổng cung ứng tiếp thu kiến thức rmeilan.com.vn

– Sinc viên nộp đơn kiến nghị xét học tập bổng cung ứng tiếp thu kiến thức rmeilan.com.vn.

– Phòng Quản lý huấn luyện và đào tạo – Công tác sinc viên tiến hành xét làm hồ sơ đầy đủ các ĐK với tạo phương án cung cấp học bổng trình Hội đồng xét học bổng quyết định căn cứ vào:

+ Số chi phí phân bổ đến học bổng hỗ trợ tiếp thu kiến thức rmeilan.com.vn từng học tập kỳ;

+ Số lượng đối chọi đề xuất xét học tập bổng cung cấp học hành rmeilan.com.vn của sinch viên.

– Nếu số lượng sinch viên đầy đủ ĐK được cung cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì Hội đồng xét học bổng đã tiến hành xét, cấp cho học tập bổng theo thiết bị từ bỏ ưu tiên trường đoản cú trên xuống bên dưới đến khi xong số suất học tập bổng đã được xác minh.

+ Thđọng trường đoản cú ưu tiên trong xét, cung cấp học bổng hỗ trợ tiếp thu kiến thức rmeilan.com.vn: (1) Hoàn chình ảnh khó khăn, (2) Kết quả học hành, (3) Kết quả tập luyện.

+ Đối với tân sinch viên máy từ bỏ ưu tiên vào xét, cấp học bổng hỗ trợ học tập rmeilan.com.vn: (1) Hoàn chình ảnh khó khăn, (2) Điểm xét tuyển chọn nguồn vào rmeilan.com.vn.

Cmùi hương IV

QUY ĐỊNH HỌC BỔNG TỪ CÁC ĐƠN VỊ NGOÀI TRƯỜNG

Điều 13. Quy định học bổng từ những đơn vị ngoại trừ trường

1. Quá trình vận chuyển, chào đón mối cung cấp học tập bổng từ các đơn vị chức năng ko kể Trường, phải khuyến khích các đơn vị chức năng tài trợ chuyển số chi phí tài trợ học bổng vào Quỹ học bổng rmeilan.com.vn nhằm xét, cung cấp học bổng theo Quy định này.

2. Các lịch trình học bổng đặc điểm các đơn vị kế bên trường hy vọng xét riêng, trao riêng biệt hay là không thể chuyển vào Quỹ học bổng rmeilan.com.vn thì ĐK, số suất, nút học bổng và thời gian trao học bổng đang theo từng trải của đơn vị chức năng tài trợ học bổng. Tuy nhiên, bài toán xét cấp học bổng mang đến sinc viên vẫn nên tuân thủ theo Quy định này.

Cmùi hương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Phòng Quản lý đào tạo và huấn luyện – Công tác sinch viên

– Là đơn vị chức năng manh mối vào bài toán phối kết hợp tổ chức triển khai những công tác học tập bổng rmeilan.com.vn mang đến sinh viên;

– Xây dựng giải pháp cung cấp học tập bổng khuyến khích học tập rmeilan.com.vn theo đúng vẻ ngoài, trình Hội đồng xét học tập bổng. Lập list sinh viên đủ điều kiện dấn học tập bổng khuyến khích học tập rmeilan.com.vn theo tiến trình.

– Tiếp thừa nhận Đơn kiến nghị xét học tập bổng hỗ trợ tiếp thu kiến thức rmeilan.com.vn của sinh viên, xét làm hồ sơ và tạo phương án cấp cho học tập bổng cung cấp học hành rmeilan.com.vn trình Hội đồng;

– Phối hợp với Trung trung khu Hỗ trợ sinc viên lập danh sách sinc viên đủ ĐK dìm học tập bổng rmeilan.com.vn theo tiến độ;

– Phối hận hợp với Phòng Tài bao gồm – Kế toán ra thông báo về Việc chi trả học bổng rmeilan.com.vn cho sinch viên theo tiến độ;

– Quản lý tài liệu, làm hồ sơ sinh viên nhận học tập bổng rmeilan.com.vn;

– Tổng đúng theo, report chu trình kết quả công tác xúc tiến học tập bổng rmeilan.com.vn;

– Ttê mê mưu mang lại Ban Gimật hiệu về bài toán điều chỉnh, bổ sung nội dung của Quy định này mang lại phù hợp với tình trạng thực tế.

Điều 15. Trung trung khu Hỗ trợ sinch viên

– Đầu mối mừng đón những nguồn tài trợ học bổng trường đoản cú các đơn vị chức năng xung quanh ngôi trường (bao gồm cả học tập bổng của các đơn vị chức năng tài trợ trao trực tiếp cho những đơn vị chức năng trực thuộc Trường).

– Păn năn hợp với Phòng Quản lý đào tạo và huấn luyện – Công tác sinh viên lập danh sách sinch viên đầy đủ ĐK nhận học bổng rmeilan.com.vn theo tiến độ;

– Tđắm đuối mưu cho Ban Giám hiệu về Việc điều chỉnh, bổ sung văn bản của Quy định này mang đến phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 16. Phòng Công tác chính trị

– Phối phù hợp với phòng Quản lý đào tạo và huấn luyện – Công tác sinch viên, Trung trọng điểm Hỗ trợ sinch viên hỗ trợ kết quả tập luyện, điểm tập luyện so với sinch viên đủ điều kiện nhằm xét học bổng rmeilan.com.vn theo tiến độ;

– Phối phù hợp với Trung trọng điểm Hỗ trợ sinch viên, Đoàn tkhô hanh niên – Hội sinch viên:

+ Tổ chức tuyên truyền về cơ chế học bổng rmeilan.com.vn;

+ Nắm bắt ban bố, ước vọng tự sinc viên để phản chiếu kịp lúc về triển khai chế độ học tập bổng rmeilan.com.vn của sinh viên;

Điều 17. Phòng Tài chủ yếu – Kế toán

– Xây dựng giải pháp phân chia Quỹ học tập bổng rmeilan.com.vn trình Hiệu trưởng xét trông nom.

– Pân hận phù hợp với Phòng Quản lý huấn luyện và giảng dạy – Công tác sinch viên ra thông báo về bài toán bỏ ra trả học tập bổng rmeilan.com.vn mang đến sinh viên theo tiến độ.

– Thực hiện nay vấn đề giao dịch chuyển tiền học bổng mang đến sinch viên theo dụng cụ.

Điều 18. Các Phòng, Khoa/Viện giảng dạy, Đoàn tkhô hanh niên – Hội sinch viên

– Păn năn phù hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinc viên trong việc:

+ Vận động và mừng đón các nguồn học bổng tài trợ từ đơn vị chức năng bên phía ngoài, đóng góp phần cách tân và phát triển Quỹ học tập bổng rmeilan.com.vn;

+ Triển knhị các công tác học bổng rmeilan.com.vn mang lại sinc viên;

+ Báo cáo công dụng công tác làm việc tiến hành học bổng rmeilan.com.vn.

– Cung cấp list sinch viên của Phòng, Khoa/Viện huấn luyện đã nhận học bổng tự những đơn vị ngoại trừ trường đến Trung tâm Hỗ trợ sinh viên để mang vào dữ liệu giao hàng mang lại bài toán xét, cấp cho học bổng khác và lưu trữ, báo cáo theo phương pháp.

Phú lục 1

ĐỐI TƯỢNG XÉT CẤP HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP.. rmeilan.com.vn

(Đính kèm Quy định về chế độ học tập bổng mang đến sinh viên Đại học thiết yếu quytrong đào tạo và huấn luyện theo hệ thống tín chỉ trên ngôi trường Đại học tập Kinc tế TP.. Hồ Chí Minh)

TT

Đối tượng

1

Sinc viên bị tmùi hương tật, tất cả yếu tố hoàn cảnh khó khăn, không nằm trong hộ nghèo, hộ cận nghèo

2


Chuyên mục: Tổng hợp