Cách xóa thư mục

     

Chúng ta có nhiều lần khi nó trở nên cần thiết để xóa thư mục từ những người thoại. Chủ yếu là điều này xảy ra khi các nội dung của các thư mục trở thành vô dụng và chỉ cần ngồi xung quanh thành phố chiếm không gian có giá trị trên máy tính của một. Nhưng con đường dẫn đến giải phóng không gian trên thiết bị của một không phải là dễ dàng như nó có vẻ.

Vấn đề liên quan đến xoá các thư mục trên Windows/Mac

1) tại thời điểm đó là một cửa sổ pop up mà có xu hướng xuất hiện này khi bạn nhấn nút Xóa. Điều này bật lên thường tiểu bang rằng thư mục không thể bị xoá vì nó đang sử dụng. Đây là một nguyên nhân gây đau đầu nhưng không có nhiều để lo lắng về. Tất cả bạn phải làm là hãy đóng tệp và sau đó xóa thư mục bằng cách nhấn nút Xóa.

2) có những lần khi các thư mục không được xóa bỏ bởi những người sử dụng đang bị từ chối truy cập để thay đổi thư mục. A bật lên mở và thông báo cho người dùng quyền truy cập vào thư mục đã bị từ chối và rằng những người sử dụng cần sự cho phép để xóa thư mục. Điều này thường xảy ra khi người dùng đã cố gắng để xóa thư mục không phải là một trong những người đã tạo ra nó.

Đôi khi 3) trên MAC, ngay cả sau khi bạn đã xóa thư mục có liên quan, nó vẫn kiên vẫn còn trên thiết bị và ăn lên không gian. Xóa các tập tin trên máy MAC là một quá trình phức tạp hơn so với xóa các tập tin trên windows.


Bạn đang xem: Cách xóa thư mục


Xem thêm: Lời Bài Hát Em Không Tin

Trong lần như thế này phần mềm mới cần phải được cài đặt để mạnh mẽ loại bỏ thư mục theo mối quan tâm.

Làm thế nào để xóa các thư mục trên Windows. (3 cách)

Phương pháp 1

*

Đây là một phương pháp tuyệt vời để xóa các tập tin nếu không có thể mất giờ để xóa.

Một điều mà một trong những cần phải cẩn thận về khi sử dụng phương pháp này là rằng phương pháp này là vĩnh rmeilan.com.vnễn, một khi bạn chèn dấu nhắc lệnh, đó là nó, không có đi trở lại, các thư mục không đi đến một nơi bên ngoài như thùng rác, họ chỉ đơn giản là xóa cho tốt.

Vì vậy, biết chắc chắn cho dù bạn muốn xóa bỏ tất cả các file trong thư mục trước khi bạn đưa ra một tuyên bố cuối cùng.

Phương pháp 3

Thứ ba và phương pháp đơn giản nhất để thoát khỏi của một thư mục là để bấm vào các thư mục và sau đó nhấn phím delete. Phím delete là thường tương tự như một hiển thị dưới đây:

*

Phương pháp 3

Đôi khi, do sự phức tạp trong hệ điều hành MAC có rất nhiều thư mục rỗng có thể được tạo ra và những có thể mất rất nhiều không gian. Các thư mục trống thường được ẩn từ tầm nhìn và có thể được tìm thấy dễ dàng bằng cách đầu tiên mở finder và sau đó nhấn kiểm soát + F. điều này sẽ mở hộp tìm kiếm sẽ giúp tìm các mục trên máy Mac, sau đó tìm loại cần phải được xác định, nó được thiết lập để thư mục. Số lượng mặt hàng, số được thiết lập để ít hơn 1. Các thư mục với 00 ở phía dưới chỉ ra một thư mục có sản phẩm nào. Bước tiếp theo là khá đơn giản, thư mục có thể được kéo vào thùng rác.


Chuyên mục: Tổng hợp