Css khoảng cách giữa các chữ

     

Sử dụng thuộc tính CSS white-space để thiết lập cách ứng xử của những khoảng trắng liên tục trong một phần tử HTML, thiết lập tự động xuống dòng hoặc hiện thị nguyên bản
Bạn đang xem: Css khoảng cách giữa các chữ

Thuộc tính white-space trong CSS

Thuộc tính white-space để điều khiển cách hiện thị khoảng trắng (các ký tự space, xuống dòng, tab ...) trong một phần tử. Nó có thể nhận các giá trị như:

normal : thiết lập về mặc định. Các khoảng trắng liên tục nếu có sẽ thu gọn về một khoảng trắng nowrap ứng xử giống normal, nhưng các dòng chữ (inline) không tự xuống dòng nếu vượt quá chiều rộng phần tử chứa. pre giữ nguyên các khoảng trắng liên tục, và chỉ xuống dòng khi gặp ký tự xuồng dòng \n hoặc phần tử pre-line các khoảng trắng liên tục cũng thu gon về 1, văn bản tự xuống dòng khi vượt chiều rộng phần tử chứa pre-wrap khoảng trắng liên tục giữ nguyên. Tự xuống dòng khi vượt chiều rộng phần tử chứa. inherit : kế thừa thuộc tính white-space của phần tử cha


Ví dụ white-space sự dùng để điều khiển khoảng trắng trong văn bản

Ví dụ white-space sự dùng để điều khiển khoảng trắng trong văn bản

Ví dụ white-space sự dùng để điều khiển khoảng trắng trong văn bản

Ví dụ white-space sự dùng để điều khiển khoảng trắng trong văn bản


Ví dụ white-space sự dùng để điều khiển khoảng trắng trong văn bản

Ví dụ white-space sự dùng để điều khiển khoảng trắng trong văn bản

Ví dụ white-space sự dùng để điều khiển khoảng trắng trong văn bản

Ví dụ white-space sự dùng để điều khiển khoảng trắng trong văn bản
Xem thêm: Tăng Ngọc Tuyền Và Bạn Gái, Tăng Ngọc Tuyền Thẫn Thờ Khi Hải Yến Bị Loại

*

Thuộc tính transition biến đổi động các thuộc tính CSS Các thuộc tính left top right bottom trong CSS Thuộc tính text-overflow trong CSS Thuộc tính tô nền phần tử background trong CSS Thuộc tính margin trong CSS Đổ bóng text-shadow trong CSS Thuộc tính text-decoration và text-indent CSS Căn lề text-align và vertical-align trong CSS Thuộc tính color và tên màu sắc CSS Thuộc tính font-size font-style font-weight font-variant
Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý tự HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số khối cơ thể BMITạo QR CodeLịch vạn niên Liên hệ RSS

Đây là blog cá nhân, tôi ghi chép và chia sẻ những gì tôi học được ở đây về kiến thức lập trình PHP, Java, JavaScript, Android, C# ... và các kiến thức công nghệ khácDeveloped by rmeilan.com.vn


Chuyên mục: Tổng hợp