Css khoảng cách giữa các chữ

     

Sử dụng nằm trong tính CSS white-space để thiết lập cách ứng xử của rất nhiều khoảng trắng liên tục trong 1 phần tử HTML, thiết lập auto xuống chiếc hoặc hiện thị lên nguyên bản
Bạn đang xem: Css khoảng cách giữa các chữ

Thuộc tính white-space vào CSS

Thuộc tính white-space để tinh chỉnh cách hiện nay thị khoảng tầm trắng (các ký kết tự space, xuống dòng, tab ...) trong một trong những phần tử. Nó rất có thể nhận các giá trị như:

normal : tùy chỉnh thiết lập về mặc định. Các khoảng trắng liên tục nếu bao gồm sẽ thu gọn về một khoảng trắng nowrap ứng xử giống như normal, nhưng các dòng chữ (inline) ko tự xuống dòng nếu vượt thừa chiều rộng phần tử chứa. pre giữ nguyên các khoảng trắng liên tục, còn chỉ xuống cái khi gặp ký từ xuồng chiếc hoặc phần tử pre-line các khoảng trắng liên tục cũng thu gon về 1, văn bản tự xuống mẫu khi vượt chiều rộng bộ phận chứa pre-wrap khoảng trắng tiếp tục giữ nguyên. Từ bỏ xuống dòng khi quá chiều rộng phần tử chứa. inherit : thừa kế thuộc tính white-space của bộ phận cha


lấy một ví dụ white-space sự dùng để điều khiển khoảng chừng trắng vào văn bản

lấy ví dụ white-space sự dùng làm điều khiển khoảng chừng trắng trong văn bạn dạng

ví dụ white-space sự dùng để làm điều khiển khoảng trắng trong văn bản

lấy ví dụ white-space sự dùng để điều khiển khoảng trắng vào văn bản


ví dụ white-space sự dùng để làm điều khiển khoảng trắng vào văn bạn dạng

ví dụ white-space sự dùng để làm điều khiển khoảng trắng trong văn bạn dạng

ví dụ white-space sự dùng để điều khiển khoảng trắng trong văn phiên bản

lấy ví dụ như white-space sự dùng để điều khiển khoảng tầm trắng trong văn bản
Xem thêm: Tăng Ngọc Tuyền Và Bạn Gái, Tăng Ngọc Tuyền Thẫn Thờ Khi Hải Yến Bị Loại

*

ở trong tính transition biến hóa động những thuộc tính CSS các thuộc tính left đứng đầu right bottom trong CSS trực thuộc tính text-overflow trong CSS thuộc tính sơn nền bộ phận background trong CSS nằm trong tính margin trong CSS Đổ bóng text-shadow trong CSS trực thuộc tính text-decoration và text-indent CSS Căn lề text-align với vertical-align vào CSS trực thuộc tính màu sắc và tên màu sắc CSS nằm trong tính font-size font-style font-weight font-variant
Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý tự HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số khối cơ thể BMITạo QR CodeLịch vạn niên liên hệ RSS

Đây là blog cá nhân, tôi ghi chép và share những gì tôi học tập được tại chỗ này về kỹ năng và kiến thức lập trình PHP, Java, JavaScript, Android, C# ... Và các kiến thức công nghệ khácDeveloped by rmeilan.com.vn


Chuyên mục: Tổng hợp