Hướng dẫn cách ghi mẫu hk02

     

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu là loại giấy tờ không thể thiếu khi cần làm thủ tục chuyển hộ khẩu, tách hộ khẩu hoặc có bất kỳ sự thay đổi nào khác liên quan đến sổ hộ khẩu. Và được pháp luật quy định biểu mẫu cụ thể để người dân dễ sử dụng và bớt khó khăn trong công tác hành chính.


Khi nào cần dùng phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu?

Sổ hộ khẩu là căn cứ quan trọng để cơ quan nhà nước có thể theo dõi và quản lý nơi cư trú của công dân. Chính vì vậy, khi có sự thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu, công dân phải thực hiện thông báo lên cơ quan có thẩm quyền.

Tại Thông tư 36/2014/TT-BCA của Bộ công an có quy định các trường hợp cần sử dụng biểu mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu bao gồm:

Đăng ký thường trú,đăng ký tạm trú;Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;Thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú;Xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú;Tách sổ hộ khẩu;Đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;Cấp giấy chuyển hộ khẩu;Xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú;Gia hạn tạm trú.

Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu – HK02


*
*
*
*
*
*
*
*
*


Chuyên mục: Tổng hợp