Luận cương chính trị tháng 10/1930 xác định vấn đề nào là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền?

     

Câu 412067: Trong Luận cương chính trị (10/1930) xác định, “vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”, điều đó có nghĩa là

A.

Bạn đang xem: Luận cương chính trị tháng 10/1930 xác định vấn đề nào là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền?

nhiệm vụ giải phóng dân tộc và cách mạng ruộng đất được đặt ngang hàng với nhau.

B. cách mạng tư sản dân quyền chỉ bao gồm nhiệm vụ dân tộc.

C. nhiệm vụ chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày được đặt lên hàng đầu.

Xem thêm: Cách Hầm Chân Bò Hầm Sả Mềm Ngon Chinh Phục Dạ Dày, Chân Bò Nhập Khẩu Động Lạnh Sỉ Lẻ Giá Tốt

D. cách mạng tư sản dân quyền chỉ bao gồm cách mạng ruộng đất.

 


Giải chi tiết:

- Cách mạng tư sản dân quyền có 2 nhiệm vụ: (1) chống đế quốc để giành độc lập; (2) chống phong kiến để giải phóng giai cấp, giành ruộng đất. => Loại B, D.

- Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”, điều đó có nghĩa là đề cao vấn đề ruộng đất, vấn đề giai cấp hơn vấn đề giải phóng dân tộc. => Loại A.

Chọn: C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành PhátChuyên mục: Tổng hợp