Luận cương chính trị tháng 10/1930 xác định vấn đề nào là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền?

     

Câu 412067: Trong Luận cương cứng chính trị (10/1930) xác minh, “vụ việc thổ công là loại cốt của cách mạng bốn sản dân quyền”, điều ấy có nghĩa là

A.

Bạn đang xem: Luận cương chính trị tháng 10/1930 xác định vấn đề nào là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền?

trách nhiệm giải pchờ dân tộc với bí quyết mạng ruộng đất được đặt ngang hàng với nhau.

B. biện pháp mạng tứ sản dân quyền chỉ bao gồm nhiệm vụ dân tộc bản địa.

C. trọng trách chống phong con kiến giành ruộng khu đất mang lại dân cày được bỏ trên bậc nhất.

Xem thêm:

D. giải pháp mạng bốn sản dân quyền chỉ bao gồm cách mạng ruộng đất.

 


Giải chi tiết:

- Cách mạng bốn sản dân quyền bao gồm 2 nhiệm vụ: (1) chống đế quốc để giành độc lập; (2) kháng phong kiến để giải pchờ ách thống trị, giành ruộng khu đất. => Loại B, D.

- Vấn đề thổ địa là chiếc cốt của cách mạng bốn sản dân quyền”, điều đó Có nghĩa là tôn vinh vấn đề ruộng đất, vụ việc kẻ thống trị hơn vụ việc giải pchờ dân tộc bản địa. => Loại A.

Chọn: C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành PhátChuyên mục: Tổng hợp