Những khó khăn, thách thức đối với cách mạng việt nam sau cách mạng tháng tám năm 1945 là gì?

     

Những khó khăn của giải pháp mạng việt nam sau bí quyết mạng mon Tám được Đảng và cơ quan chính phủ cách mạng giải quyết và xử lý như nỗ lực nào? Nêu hiệu quả và ý nghĩa. 


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


1. Những khó khăn của việt nam sau phương pháp mạng mon Tám bao gồm: nạn đói, nàn dốt, khó khăn về tài chính, chính quyền còn non trẻ và giặc nước ngoài xâm, nội phản.

Bạn đang xem: Những khó khăn, thách thức đối với cách mạng việt nam sau cách mạng tháng tám năm 1945 là gì?

2. Biện pháp giải quyết của Đảng và chính phủ:

- Ổn định đất nước, kiến tạo và củng cố chính quyền cách mạng:

+ Về chính trị: thực hiện bầu cử Quốc hội, ban hành Hiến Pháp, ra đời Quân đội đất nước Việt Nam.

+ Về gớm tế: thực hiện chủ trương trước đôi mắt là “nhường cơm trắng sẻ áo”; “hũ gạo cứu giúp đói”, công ty trương vĩnh viễn là tăng tài sản xuất.

+ Về tài chính: lôi kéo khuyên góp, ủng hộ: “Tuần lễ vàng”, “Quỹ độc lập”, xây dừng tiền Việt Nam.

- Đấu tranh phòng ngoại xâm và nội phản:

3. Kết quả:

- tổ chức chính quyền cách mạng bước đầu tiên được củng cố, tạo ra dựng những cơ sở pháp lý đặc trưng của luôn tiện chế chủ yếu trị mới.

Xem thêm: Cách Không Hiển Thị Tin Nhắn Trên Màn Hình Iphone, /Ipad Đơn Giản

- nàn đói đã làm được đẩy lùi, tài chính những bước đầu được thiết kế xây dựng lại.

- giải quyết nạn mù chữ và xây cất một nền giáo dục đào tạo mới.

- Đuổi được quân nước trung hoa Dân quốc ra khỏi nước ta, tập trung chuẩn bị lực lượng binh lửa chống Pháp.

4. Ý nghĩa:

- chế tạo dựng ý thức cho quần chúng về một chính sách xã hội new mà ở đó tinh thần dân công ty và quyền công dân được xem như trọng.

- giảm bớt đến mức thấp nhất các vận động chống phá, thủ đoạn lật đổ chính quyền của kẻ thù. Tránh cùng lúc phải nhìn thấy với nhiều kẻ thù, có điều kiện tranh thủ tự do để tập phù hợp lực lượng, củng cố kiên cố nền tảng mang lại cuộc kháng chiến lâu dài.


Chuyên mục: Tổng hợp