Tôn trung sơn và cách mạng tân hợi

     

– Vào đầu vắt kỉ XX, giai cấp tư sản trung quốc đã vững to gan lên vô cùng nhiều. Họ bị tư bạn dạng quốc tế và triều đình phong con kiến Mãn Thanh chèn ép, trì trệ dần .– phụ thuộc các trận đấu tranh chắc chắn của quần bọn chúng nhân dân, kẻ thống trị tư sản Trung Quốc mở màn xây dựng những tổ chức thực thi chính trị của mình.


Bạn đang xem: Tôn trung sơn và cách mạng tân hợi


Xem thêm: Cách Trồng Rau Đay Vừa Đơn Giản Lại Dễ Chăm Cho Nhà Ăn Mãi Không Hết

Tôn Trung đánh là đại diện thay mặt xuất sắc ưu tú và là lãnh tụ của trào lưu phương pháp mạng theo xu hướng dân chủ tứ sản làm việc Trung Quốc.

Mục b

b) Tôn Trung đánh và trung hoa Đồng minh hội

– Tôn Trung Sơn là 1 trong tri thức có tư tưởng cách mạng theo định hướng dân chủ tư sản .– tháng 8/1905, Tôn Trung sơn tập hợp giai cấp tư sản trung hoa xây dựng trung quốc Đồng minh hội – chính Đảng của ách thống trị tư sản trung quốc .– nhân tố : học thức tư sản, tiểu tứ sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh, cùng 1 số ít ít ít đại biểu công nông .– cương cứng lĩnh chủ yếu trị : theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn, nêu rõ : “ dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh niềm niềm hạnh phúc ”– mục tiêu : lật đổ Mãn Thanh, sản xuất dân quốc, triển khai bình đẳng về ruộng đất đến dân cày .– Lực lượng thâm nhập : học thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, công – nông, …

*

Tôn Trung tô

Mục c

c) biện pháp mạng Tân Hợi 1911

* Nguyên nhân– Nhân dân trung quốc xích míc với đế quốc phong loài kiến .– Ngòi nổ của cách mạng là do nhà Thanh trao quyền sale thương mại mặt đường tàu cho đế quốc, cung cấp rẻ quyền lợi và nghĩa vụ dân tộc ( quốc hữu hóa mặt đường tàu ) phải trào giữ “ giữ mặt đường ” bùng nổ, nhân thời dịp đó Đồng minh hội phân phát động đương đầu .* diễn biến :

*

+ Tôn Trung Sơn làm cho Đại Tổng thống lâm thời.Mục d

d) Mở rộng: Tư tưởng Tôn Trung Sơn tác động đến con đường đấu tranh của Phan Bội Châu:

– học thuyết Tam dân và cuộc bí quyết mạng Tân Hợi năm 1911 ở trung hoa đã bao gồm tác động tác động đến các nhà yêu nước vn trong đó tất cả Phan Bội Châu .– tháng 6-1912, Phan Bội Châu và những chiến sỹ của bản thân mình xây dựng việt nam Quang phục hội với kim chỉ nam : đánh đuổi giặc Pháp, hồi phục nước Nước Ta, thiết kế nước cộng hòa Dân quốc Việt Nam.

ND chính

– Tôn Trung đánh và trung quốc Đồng minh hội .– biện pháp mạng Tân Hợi 1911 : nguyên do, diễn biến, quánh thù, ý nghĩa, hạn chế, …– bốn tưởng Tôn Trung Sơn tác động tác cồn đến con đường đấu tranh của Phan Bội Châu .

Sơ đồ tư duy Trung Quốc


Chuyên mục: Tổng hợp